HomeVoor jouVerenigingen

Verenigingen

Het besturen van een sportvereniging wordt steeds complexer. Van verenigingen wordt verwacht dat ze steeds meer een maatschappelijke functie vervullen. Een rol die jij als vereniging ook ziet voor jezelf. Jouw vereniging wil de verbindende factor zijn in de wijk. Je krijgt daarbij te maken met uitdagingen die het vervullen van deze maatschappelijke rol in de weg kunnen staan. Bijvoorbeeld een teruglopend ledenaantal, een tekort aan vrijwilligers of het gebrek aan een beleidsplan met daarin een duidelijke visie. De verenigingsadviseurs van Team Sportservice Schagen weten wat er speelt bij verenigingen, op de clubhuizen en de velden. Zij staan klaar om jouw vereniging te helpen bij het oplossen van bestuurlijke en organisatorische uitdagingen.

Nieuwe vrijwilligers, leden en sponsoren

Als vereniging kun je aan de slag met het oplossen van het tekort aan vrijwilligers, leden en sponsoren met behulp van de methode ‘Meer in Kortere Tijd’. Onze adviseurs begeleiden je dan op afstand! Kijk op www.meerinkorteretijd.nl voor meer informatie.

Aangepast sporten binnen jouw vereniging

Heeft jouw vereniging ondersteuning nodig om het aangepast sporten binnen de vereniging op te zetten? Neem dan contact op met onze medewerker aangepast sporten Ellen Schouten; eschouten@teamsportservice.nl. Lees meer over aangepast sporten.