HomeVoor jouFinanciële ondersteuning

Financiële ondersteuning

Team Sportservice Schagen | Hollands Kroon is voor de gemeenten Schagen en Hollands Kroon de uitvoerende instantie van het breedtesportbeleid voor jong en oud. Om iedere inwoner van Schagen en Hollands Kroon de mogelijkheid te bieden om mee te doen met diverse sport-, beweeg- en cultuurprojecten zijn er verschillende gemeentelijke en landelijke regelingen om mensen met een minimum inkomen te ondersteunen op het gebied van sport en cultuur.

 

Meedoenpas

Team Sportservice heeft in samenwerking met de gemeente Schagen een Meedoenpas ontwikkeld. Met een Meedoenpas zijn veel activiteiten die wij organiseren gratis. Wil je weten welke? Klik dan hier…

Meedoen Schagen en Hollands Kroon

Meedoen Schagen en Meedoen Hollands Kroon biedt kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar uit gezinnen met een laag inkomen en gepensioneerden met een laag inkomen de mogelijkheid om deel te nemen aan sport-, culturele, educatieve en onderwijsactiviteiten. Er is in Hollands Kroon per kind jaarlijks een tegoed van € 375,- beschikbaar, dat tussen 1 januari en 31 december besteed kan worden. Boven de 18 jaar is er in Hollands Kroon € 125,- beschikbaar.
Meer informatie en aanvragen Meedoen Schagen…   

Meer informatie en aanvragen Meedoen Hollands Kroon…

Jeugdfonds Sport & Cultuur

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur geeft sportkansen aan kinderen en jongeren uit gezinnen waar niet genoeg geld is om lid te worden van een sportvereniging. Voor die kinderen betaalt het Jeugdfonds Sport & Cultuur de contributie en in bepaalde gevallen de sportattributen. Want alle kinderen moeten kunnen sporten! Dankzij het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds kunnen kinderen uit minimagezinnen sporten of zich creatief ontwikkelen. Let op: niet actief in Schagen, vaak zijn er op provinciaal niveau wel mogelijkheden. Meer informatie Jeugdfonds Sport & Cultuur.

Geluksbudget

Sinds 1 januari 2018 is er voor inwoners van Schagen met een laag inkomen een Geluksbudget ter waarde van € 500,- beschikbaar gesteld door de gemeente. Voorwaarde is wel dat de activiteiten waarvoor het Geluksbudget wordt aangevraagd bijdragen aan duurzaam geluk van de aanvrager. Je kunt het dus niet besteden aan een eenmalige activiteit, zoals het bezoeken van een concert of de aanschaf van een schilderij waar je graag naar kijkt. Wel voor iemand die bijvoorbeeld een sport wil beoefenen. Dan mogen de kosten hiervan uit dit budget worden betaald, plus de kosten voor materiaal, zoals sportkleding of andere benodigdheden. Meer informatie Geluksbudget.

Hollands Kroonse Uitdaging en Schager Uitdaging

De gemeente Hollands Kroon stelt jaarlijks een bedrag € 100.000 beschikbaar aan de Hollands Kroonse Uitdaging. Met dit bedrag kunnen initiatieven uit de samenleving ondersteund worden. Heb je een goed plan om je dorp of wijk leuker te maken? En maakt jouw idee Hollands Kroon nog fijner om te wonen? Dan kun je dat initiatief via dit platform laten slagen! Op dit platform krijg je de kans om een bijdrage aan te vragen of om supporters of donateurs te zoeken via crowdfunding. Bij initiatieven die passen bij doelstellingen van de gemeenteraad van Hollands Kroon wordt de Hollands Kroonse Uitdaging ook supporter of donateur! Meer informatie lees je hier…

Er is ook een Schager Uitdaging. Een ondernemersnetwerk dat bedrijven stimuleert om maatschappelijk betrokken ondernemerschap te tonen in concrete acties en daarmee de leefbaarheid in de lokale samenleving te ondersteunen. Dit zorgt voor samenwerking tussen maatschappelijke organisaties, burgerinitiatieven en het lokale bedrijfsleven. De Schager Uitdaging bemiddelt in vraag en aanbod van materialen (meubels, spullen), menskracht (kennis, extra handen, creativiteit) en middelen (media).  Lees meer…

Topsportfonds voor sporttalent in Schagen

Om Schagense topsporters en verenigingen met beperkte financiële middelen zoveel mogelijk kans te geven om zich te ontwikkelen, komt de gemeente Schagen met een topsportfonds. Talenten en verenigingen kunnen er sinds 1 januari 2019 een beroep op doen. Individuele sporters kunnen maximaal € 1000 krijgen, voor teams en verenigingen is dat € 2500. Lees meer…