HomeVoor jouOnderwijs

Onderwijs

Bewegen op school heeft een positief effect op de fysieke ontwikkelingen van leerlingen en hun fitheid, maar ook op leerprestaties. De medewerkers van Team Sportservice Schagen | Hollands Kroon adviseren scholen over het stimuleren van een gezonde leefstijl bij leerlingen. Daarnaast organiseren wij diverse sport- en beweegprojecten en activiteiten voor scholen, zoals bijvoorbeeld de schoolsporttoernooien en sportdagen. Ook voor advies over en de inzet van vakleerkrachten in het bewegingsonderwijs ben je bij Team Sportservice aan het goede adres.

Bewegingsonderwijs

Bewegingsconsulenten van Team Sportservice Schagen | Hollands Kroon verzorgen het bewegingsonderwijs voor een aantal basisscholen binnen de gemeente Schagen en Hollands Kroon. De school kan de bewegingsconsulent in overleg ook inzetten om de Motorische Remedial Teaching te verzorgen. Meer informatie over Bewegingsonderwijs.

Voor meer informatie over het inzetten van een bewegingsconsulent op jouw school neem dan contact op met één van de medewerkers van Team Sportservice Schagen.

Combinatiefunctionaris en de buurtsportcoach

Het ministerie van OCW en het ministerie van VWS stellen vanaf 2008 gelden beschikbaar om in Nederland eind 2012 minimaal 2500 fulltime combinatiefunctionarissen aan te stellen. Een combinatiefunctionaris en de buurtsportcoach is in dienst bij één werkgever, maar is werkzaam voor twee of meer sectoren. Werken binnen de school, de sportvereniging en/of cultuur wordt gecombineerd. De combinatiefunctionaris en/of de buurtsportcoach geeft een extra stimulans op het gebied van sport en bewegen. Zowel tijdens, tussen en na schooltijd. Hij versterkt de verbinding en samenwerking tussen de scholen en de sportverenigingen. Ook behoort het zorgen voor een gevarieerd sportaanbod, zowel binnen als buiten schooltijd tot de taken van de combinatiefunctionaris en/of de buurtsportcoach.

Sport en bewegen in de wijk

Vanuit Team Sportservice Schagen trachten wij zoveel mogelijk sportverenigingen, basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs samen te laten werken. Leerlingen krijgen de kans om kennis te maken met diverse sport(en) door kennismakingslessen te volgen bij de sportverenigingen naar keuze. Op deze manier oriënteren jeugd en jongeren zich op sportgebied en worden zij gestimuleerd om lid te worden van een vereniging. De programma’s vormen een onderdeel van de impuls brede scholen, sport en cultuur. Binnen Sportservice Schagen zijn combinatiefunctionarissen en sportbuurtcoaches aanwezig. Zij verzorgen onder andere de gymlessen op basisscholen en sportstimuleringsprogramma’s voor de jeugd.

In samenwerking met basisscholen kunnen de leerlingen onder andere deelnemen aan activiteiten als ATB clinics, racefiets clinics, judo op school, surfen, golf en tennis. Tijdens deze door Sportservice Schagen gecoördineerde activiteiten krijgen leerlingen les van bevoegde instructeurs van de sportorganisaties en verenigingen en er worden vervolgprogramma’s opgesteld.

Voorop staat dat we samen met de inwoners van de Gemeente Schagen willen werken aan betrokkenheid om een fijne en sociale leefomgeving te creëren waar iedereen zijn vrije tijd zinvol kan besteden. Wil je ook graag deelnemen of heb je zelf leuke ideeën en plannen voor nieuwe activiteiten? Neem dan contact met ons op!