HomeVoor jouOnderwijs

Onderwijs

Bewegen op school heeft een positief effect op de fysieke ontwikkelingen van leerlingen en hun fitheid, maar ook op leerprestaties. De medewerkers van Team Sportservice Schagen | Hollands Kroon adviseren scholen over het stimuleren van een gezonde leefstijl bij leerlingen. Daarnaast organiseren wij diverse sport- en beweegprojecten en activiteiten voor scholen, zoals schoolsporttoernooien en sportdagen. Ook voor advies over en de inzet van vakleerkrachten in het bewegingsonderwijs ben je bij Team Sportservice aan het goede adres.

Bewegingsonderwijs

Bewegingsconsulenten van Team Sportservice verzorgen het bewegingsonderwijs voor een aantal basisscholen binnen de gemeenten Schagen en Hollands Kroon. We werken volgens het Protocol bewegingsonderwijs.

De school kan de bewegingsconsulent in overleg ook inzetten om de Motorische Remedial Teaching te verzorgen. Meer informatie over Bewegingsonderwijs.

Voor meer informatie over het inzetten van een bewegingsconsulent op jouw school neem contact op met één van de medewerkers van Team Sportservice Schagen.

Combinatiefunctionaris en de buurtsportcoach

Het ministerie van OCW en het ministerie van VWS stellen sinds 2008 gelden beschikbaar om in Nederland combinatiefunctionarissen aan te stellen. Een combinatiefunctionaris en de buurtsportcoach zijn in dienst bij één werkgever, maar werken voor twee of meer sectoren. Werken binnen de school, de sportvereniging en cultuur wordt gecombineerd. De combinatiefunctionaris en de buurtsportcoach geven een extra stimulans op het gebied van sport en bewegen. Zowel tijdens, tussen als na schooltijd. Hij versterkt de verbinding en samenwerking tussen de scholen en de sportverenigingen. Ook behoort het zorgen voor een gevarieerd sportaanbod, zowel binnen als buiten schooltijd, tot de taken van de combinatiefunctionaris en de buurtsportcoach.

Sport en bewegen in de wijk

Vanuit Team Sportservice Schagen | Hollands Kroon trachten wij zoveel mogelijk sportverenigingen, basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs te laten samenwerken. Leerlingen krijgen de kans om kennis te maken met diverse sport(en) door kennismakingslessen te volgen bij de sportverenigingen naar keuze. Op deze manier oriënteren zij zich op sportgebied en worden gestimuleerd lid te worden van een vereniging. De programma’s vormen een onderdeel van de impuls brede scholen, sport en cultuur. Binnen Team Sportservice zijn combinatiefunctionarissen en sportbuurtcoaches aanwezig. Zij verzorgen onder andere de gymlessen op basisscholen en sportstimuleringsprogramma’s voor de jeugd.

Aanbod sport buiten de school

In samenwerking met basisscholen kunnen de leerlingen onder andere deelnemen aan activiteiten als ATB clinics, racefiets clinics, judo op school, surfen, golf en tennis. Tijdens deze door Team Sportservice gecoördineerde activiteiten krijgen leerlingen les van bevoegde instructeurs van de sportorganisaties en verenigingen en er worden vervolgprogramma’s opgesteld.

Meer weten of zelf ideeën?

Voorop staat dat we samen met de inwoners van de gemeente Schagen en Hollands Kroon willen werken aan betrokkenheid om een fijne en sociale leefomgeving te creëren waar iedereen zijn vrije tijd zinvol kan besteden. Wil je ook graag deelnemen of heb je zelf leuke ideeën en plannen voor nieuwe activiteiten? Neem dan contact met ons op of bel het speciale telefoonnummer voor onderwijs: 088 – 203 73 53.