HomeLokaal Sportakkoord

Lokaal Sportakkoord

De Sportakkoorden Hollands Kroon en Schagen zijn samenwerkingen tussen sport- en beweegaanbieders, onderwijs, welzijn, zorg, bedrijfsleven en gemeente. Aanbieders kunnen (met andere partijen) afspraken maken voor nieuwe initiatieven en elkaar versterken door samenwerking. Vanuit het Rijk is een beperkt stimuleringsbudget beschikbaar voor de uitvoering daarvan.

Nieuwe partners kunnen altijd aansluiten. Net als nieuwe actiepunten indienen. Lees alles over het Sportakkoord Schagen of over het Sportakkoord Hollands Kroon. En lees bij wie je jouw ideeën kunt indienen. Dus: doe je mee?

Lees hier de laatste nieuwsbrief voor de gemeente Hollands Kroon.

Lees hier de laatste nieuwsbrief voor de gemeente Schagen.