HomeJOGG Schagen: voor een gezonde leefstijl

JOGG Schagen: voor een gezonde leefstijl

De gemeente Schagen is sinds 2014 aangesloten bij het landelijke aanpak van Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG). De reden hiervoor is dat de gemeente een gezonde leefstijl bij kinderen, jongeren en hun ouders en verzorgers wil versterken en stimuleren. Om dit te coördineren is een JOGG-regisseur aangesteld in dienst van Team Sportservice Schagen | Hollands Kroon.

Water drinken en gezond eten

De JOGG-regisseur, Ronald de Groot, werkt samen met de basisscholen in de gemeente Schagen. De aanpak is gestart in de kernen Schagen en Warmenhuizen, maar daarna uitgebreid naar ’t Zand, Schagerbrug en Sint Maarten. De ambitie van de JOGG-regisseur is om op zo veel mogelijk basisscholen kraanwater drinken en gezonde pauzehapjes te eten te bevorderen. In overleg met de school wordt gekozen op welke manier dat gebeurt. Dit kan met bijvoorbeeld water- of smaaklessen, maar ook middels informatie over een gezonde leefstijl aan de ouders. Ook op de kinderdagverblijven en peuterspeelzalen wordt ingezet op een gezond voedingsbeleid en stelt JOGG leuke materialen beschikbaar voor de kinderen zodat water drinken weer de gewoonste zaak van de wereld wordt.

2015-2019: steeds meer focus, groter bereik en steviger netwerk

In buurten waar de JOGG-aanpak is ingevoerd, ligt het gemeten percentage kinderen en jongeren met overgewicht 9 procent lager dan in andere plaatsen zonder die aanpak. Dat concludeert het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu op basis van een onderzoek naar de invloed van de JOGG-aanpak op het overgewicht en beweeggedrag bij kinderen en jongeren tussen de 2 en 19 jaar.

Het Mulier Instituut heeft een evaluatie-onderzoek gedaan naar resultaten van de JOGG-aanpak in de periode 2015-2019.

Enkele bevindingen zijn:

 • Tussen 2015 en 2019 heeft JOGG steeds meer focus in de manier van werken en de strategie aangebracht.
 • Het bereik van 2015 tot 2019 flink is gegroeid:
  • in 2019 is ongeveer 40 procent van de Nederlandse gemeenten bij JOGG aangesloten
  • 1,2 miljoen kinderen en jongeren worden potentieel bereikt
  • bijna 1.700 verenigingen zijn bij Team:Fit aangesloten
  • 20 procent van de scholen heeft een Gezonde Schoolvignet Voeding of Bewegen en Sport, met name in JOGG-gemeenten.
 • JOGG heeft een stevig netwerk met allerlei partners en organisaties opgebouwd en veel samenwerkingsverbanden opgezet.

Het rapport sluit af met aandachtspunten voor de toekomst.

Meer informatie

Wil jouw school of kinderopvangorganisatie aansluiten bij JOGG Schagen of vind je als ouder dat op de school van jouw kind meer aandacht moet zijn voor een gezonde leefstijl? Neem dan contact op met JOGG-regisseur Ronald de Groot via rdegroot@sportserviceschagen.nl of via 0224-214 774.

Nieuwsbrief

Lees hier de laatste nieuwsbrief van JOGG. Je kunt je daar ook aanmelden voor de nieuwsbrief.