HomeIk Lekker Fit

Ik Lekker Fit

De gemeente Schagen ondersteunt de gezonde leefstijl van onze kinderen. Daarvoor is het project ‘IK LEKKER FIT’ opgezet. Door verschillende activiteiten leren kinderen en hun ouders of verzorgers nog beter wat er nodig is om hun leefstijl gezonder te krijgen. Met als doel fitte en blije kinderen!

1. Op de basisschool krijgen alle kinderen jaarlijks twee voedingslessen van een diëtist. Tijdens deze lessen leren kinderen op een leuke, positieve manier wat eten kan doen voor je lichaam en hoe je gezond kunt eten. Daarbij gaan we proeven en eten.

2. Aansluitend op het bezoek van het 5/6-jarigen gezondheidsonderzoek bij de jeugdgezondheidszorg, hebben u en uw kind de mogelijkheid om met de diëtist in gesprek te gaan over gezond eten en drinken. Handige tips en informatie over gezonde voeding maakt samen eten leuk en lekker.

3. De Gezonde School-adviseur gaat scholen begeleiden die volgens de landelijke Gezonde School-aanpak aan de slag gaan met één of meerdere gezondheidsthema’s. Op deze manier wordt gezondheid op elke school belangrijk!

4. Op het reguliere basisonderwijs krijgen alle 8-jarigen in de gemeente Schagen een extra meting lengte en gewicht aangeboden. Deze meting vindt plaats op school door een doktersassistente van de jeugdgezondheidszorg. Als er aanleiding voor is, kan de jeugdverpleegkundige met u en uw kind in gesprek gaan. Met tips en informatie vergroten we de kans om kinderen op gezond gewicht te houden. Let op: alleen voor kinderen van wie de ouders toestemming hebben gegeven, kunnen gebruik maken van dit extra aanbod. Ouders worden hierover geïnformeerd.

5. De ouders krijgen een workshop aangeboden over gezonde leefstijl. De thema’s van de workshops worden gekozen in overleg met de school en de ouders en sluiten aan bij de Gezonde School-aanpak.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem contact op met Ronald de Groot, JOGG-regisseur; rdegroot@teamsportservice.nl, 0224 – 214 774.