HomeNieuwsWord GALM-docent en breng senioren in beweging

Word GALM-docent en breng senioren in beweging

Beweging is goed voor iedereen. Juist ook voor ouderen! Er is behoefte aan docenten die in Noord- en Zuid-Holland en Utrecht senioren sport- en beweeglessen willen geven.  Team Sportservice en Stichting GALM organiseren daarom de cursus GALM-leider.  GALM staat voor Groninger Actief Leven Model.

GALM is een sportstimuleringsproject om senioren in de leeftijd van 60/65 jaar en ouder die niet of nauwelijks iets aan beweging doen weer aan het bewegen te krijgen en te houden. De GALM-strategie is door o.a. de Rijksuniversiteit Groningen ontwikkeld en de afgelopen jaren een succesvolle methode gebleken.

GALM-leider

Een GALM-project start met een fitheidstest waarna de deelnemer aansluitend meedoet met een beweegprogramma. Steeds meer senioren doen actief mee aan het aansluitende beweegprogramma na het afnemen van een GALM fitheidstest. Voor dit beweegprogramma zijn gekwalificeerde GALM-leiders nodig. Van GALM-leiders worden specifieke kennis en vaardigheden gevraagd. Het begeleiden van de groepen vraagt deskundigheid op het gebied van diverse sporten en de aanpassingen naar ouderen. De deelnemers aan het beweegprogramma zijn allemaal verschillend in hun motorische vaardigheden en bewegingservaring.

Interesse?

Bent u geïnteresseerd om ouderen te begeleiden met bewegen? Heeft u een sportvooropleiding (ALO, CIOS, MBVO sport en spel, KNGU-verenigingsleider, e.d.)? Dan kunt u deelnemen aan de cursus GALM-leider. De cursus beslaat 22 uur en wordt gegeven op 4 zaterdagen. De eerste bijeenkomst is op 24 november a.s. in Hoofddorp.

Meer informatie

Meer informatie en een aanmeldingsformulier kunt u hier vinden. Ook kunt u contact opnemen met Linda Schouten, telefoon: (023) 205 50 21 of e-mail: lschouten@teamsportservice.nl.