HomeNieuwsOpleiding Gymnastiekdocenten senioren

Opleiding Gymnastiekdocenten senioren

Wij zijn op zoek naar mensen die MBvO docent willen worden. Heeft u affiniteit met ouderen? Wilt u leren om leiding te geven aan een beweegactiviteit met ouderen? Heeft u een diploma Fysiotherapie, Mensendieck, Cesar, ALO, CIOS, KNGU, Akte J, of MO-P van de Pabo? Zaterdag 6 januari gaat de opleiding Meer Bewegen voor Ouderen docent gymnastiek 60+ van start in Amsterdam. Er zijn nog plaatsen!

Meer Bewegen voor Ouderen

Gymnastieklessen geven aan senioren is ontzettend leuk. Het vraagt echter wel speciale kennis van de consequenties van het ouder worden voor de bewegingsactiviteiten.
Onder de noemer Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO) wordt al vele jaren een scala aan bewegingsactiviteiten georganiseerd voor fitte en minder fitte senioren. MBvO staat voor actieve ontspanning, samen met leeftijdsgenoten, gericht op behoud van gezondheid en conditie.

In Noord-Holland nemen wekelijks duizenden enthousiaste bewegers van 60 tot ver over de 90 jaar, deel aan lessen MBvO-Gymnastiek. Dat aantal zal toenemen gezien het feit dat het aantal ouderen toeneemt. Bovendien zijn de ouderen van nu er steeds vaker van overtuigd, dat lichamelijk actief zijn een steentje bijdraagt aan hun gezondheid. De MBvO-bewegingsactiviteiten, vinden overdag plaats en staan onder leiding van gediplomeerde lesgevers.

Doel en inhoud van de opleiding

Gymnastiek docent voor 60+ tot 90+. U leert een beweegles opbouwen rond bewegingsthema’s, veelal op muziek met materialen. Bewegen als oefening, maar ook als spel of dans. Om ouderen zolang mogelijk lichamelijk en geestelijk optimaal te kunnen laten functioneren.
Naast praktijklessen, lessen didactiek en leiding geven maken de volgende vakken deel uit van de opleiding: groepsbenadering; toegesneden op het begeleiden van groepen ouderen, psychosociale- en gezondheidskundige aspecten van ouderen worden, organisatie en publiciteit.

Informatie en kosten

De opleiding wordt in Noord-Holland georganiseerd door stichting Meer Bewegen voor Ouderen Amsterdam. Deze organisatie constateert dat er in Noord-Holland een tekort aan gediplomeerde leiding ontstaat. Daarom start de MBvO-opleiding Gymnastiek in het nieuwe jaar in Amsterdam en wel op zaterdag 6 januari 2018.
De lessen worden gegeven per maand op: 2 donderdagavonden van 19.00 tot 22.15 uur en 1 zaterdag van 9.30 tot 15.30 uur. Locatie: Het Parkhuis, Anfieldroad 110 in Amsterdam.
Cursusduur en tijd: 93 uur, stages: 20 uur (overdag, verdeeld over 2 groepen) en huiswerk ongeveer een dagdeel per week. Kosten van deze opleiding zijn € 725,- (incl. lesboek € 40,-).

Belangstelling?

Deze opleiding wordt maar 1x in de vier jaar georganiseerd, dus grijp nu uw kans! Voor meer informatie en het aanvragen van een intakegesprek kunt u contact opnemen met: Stichting Meer Bewegen voor Ouderen Amsterdam, telefoon: (020) 886 10 70 of e-mail: mbvo_amsterdam@hotmail.com. Website: www.mbvo-amsterdam.nl.