HomeNieuwsJOGG 2015-2019: meer focus, groter bereik, steviger netwerk

JOGG 2015-2019: meer focus, groter bereik, steviger netwerk

In buurten waar de JOGG-aanpak is ingevoerd, ligt het gemeten percentage kinderen en jongeren met overgewicht 9 procent lager dan in andere plaatsen zonder die aanpak. Dat concludeert het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) op basis van een onderzoek naar de invloed van de JOGG-aanpak op het overgewicht en beweeggedrag bij kinderen en jongeren tussen 2 en 19 jaar.

 

Het Mulier Instituut heeft een evaluatie-onderzoek gedaan naar resultaten van de JOGG-aanpak in de periode 2015-2019.

Enkele bevindingen zijn:

 • Tussen 2015 en 2019 heeft JOGG steeds meer focus in de manier van werken en de strategie aangebracht.
 • Het bereik van 2015 tot 2019 flink is gegroeid:
  • in 2019 is ongeveer 40 procent van de Nederlandse gemeenten bij JOGG aangesloten
  • 1,2 miljoen kinderen en jongeren worden potentieel bereikt
  • bijna 1.700 verenigingen zijn bij Teamfit aangesloten
  • 20 procent van de scholen heeft een Gezonde Schoolvignet Voeding of Bewegen en Sport, met name in JOGG-gemeenten.
 • JOGG heeft een stevig netwerk met allerlei partners en organisaties opgebouwd en veel samenwerkingsverbanden opgezet.

Het rapport sluit af met aandachtspunten voor de toekomst.

Meer informatie

Wil jouw school of kinderopvangorganisatie aansluiten bij JOGG Schagen of vind je als ouder dat op de school van jouw kind meer aandacht moet zijn voor een gezonde leefstijl? Neem dan contact op met JOGG-regisseur voor Schagen: Melissa Deenstra via mdeenstra@teamsportservice.nl of 0224 – 214 774. Of voor de JOGG-regisseur Hollands Kroon: Marjolein Broersen via mbroersen@teamsportservice.nl.