HomeNieuwsBeweegprogramma voor 60-plussers van start

Beweegprogramma voor 60-plussers van start

Alle 60-plussers (mannen en vrouwen) op Wieringen worden van harte uitgenodigd om in beweging te komen. Woensdag 1 november gaat er een  beweegprogramma van 10 weken van start. Dit programma is speciaal bedoeld voor mensen die graag (meer) willen bewegen, maar niet goed weten wat ze willen en wat ze kunnen, maar ook voor mensen die het leuk vinden om elke week een andere aantrekkelijke beweegactiviteit aangeboden te krijgen. Het unieke van dit beweegprogramma is dat er wordt samengewerkt met lokale beweegaanbieders.

Fitter

U wilt wel actiever zijn maar het ‘zit gewoon niet in uw systeem’. U bent te druk of te moe. Maar als u van bewegen een gewoonte maakt en het regelmatig doet, zal uw fitheid, uw functioneren en uw levenskwaliteit verbeteren. Bewegen geeft een lekker gevoel én bewegen is effectief gebleken tegen het voorkomen van bijvoorbeeld valongevallen.

Programma

De eerste twee én de laatste twee beweeglessen van het beweegprogramma zijn groepslessen en worden verzorgd door Freek de Kort in de gymzaal van sporthal Wieringen (Belterlaan 1 in Hippolytushoef). Deze lessen zijn op de woensdagochtend 1 en 8 november 2017 en 10 en 17 januari 2018 van 9.30 tot 10.30 uur. De deelnemers krijgen diverse sport- en spelactiviteiten aangeboden (bijvoorbeeld: badminton, fithockey, conditiecircuit, (bal)spelen, etc.), waarbij rekening wordt gehouden met de behoeften en mogelijkheden van de deelnemers. Aansluitend kan men vrijblijvend koffie drinken.

De andere zes beweeglessen vinden plaats bij de lokale beweegaanbieders. U neemt minimaal met z’n tweeën deel aan de reguliere les van deze aanbieder op verschillende tijden, dagen en locaties op Wieringen. U ontvangt een brief waar en wanneer u wordt verwacht. Op uw aanmeldingsformulier kunt u invullen of u graag samen met iemand deze lessen volgt. De beweegactiviteiten die worden aangeboden zijn: gymnastiek, dynamic tennis, small group training, zwemactiviteit, yoga en wandelen.

Kosten

Het beweegprogramma gaat door bij minimaal acht deelnemers. Aanmelden kan tot en met 22 oktober. De kosten voor het beweegprogramma bedragen € 30,- (€ 3,- per les). Voor de betaling dient men een eenmalige machtiging te tekenen.

Fittest

Het beweegprogramma vloeit voort uit de fitheidstest voor 60-plussers die zaterdag 14 oktober jl. in sporthal Wieringen door Sportservice Schagen in samenwerking met de LSBO Hollands Kroon werd georganiseerd. Het is overigens niet noodzakelijk om de fitheidstest te hebben gedaan om aan het beweegprogramma deel te nemen.

Aanmelden en meer informatie

Voor meer informatie en om u aan te melden kunt u contact opnemen met Freek de Kort van Team Sportservice Schagen, telefoon: (0224) 21 47 74 of e-mail: fdekort@sportservicenoordholland.nl. Maandag 23 november zal besloten worden of het beweegprogramma doorgaat. Mocht u niet aan het beweegprogramma kunnen deelnemen, maar wel graag meer willen bewegen, neem dan contact op met Team Sportservice Schagen. Zij kunnen samen met u opzoek gaan naar een geschikte beweegactiviteit.