HomeNieuwsFitte Start: beweegplezier voor jonge kinderen én hun ouders

Fitte Start: beweegplezier voor jonge kinderen én hun ouders

Fitte Start Schagen is een programma voor kinderen 0 tot 4 jaar én hun ouders. Fitte Start levert een bijdrage aan een gezonde en actieve leefstijl voor kinderen tot en met 4 jaar en geeft ouders met hun kind veel beweegplezier. Dit gebeurt door het stimuleren van de motorische ontwikkeling, dagelijks bewegen en een gezond voedingspatroon. Een belangrijk doel is het voorkomen van overgewicht, ondergewicht, bewegingsachterstand en een ongezond voedingspatroon. Fitte Start bestaat uit een aantal onderdelen waarin deelnemende organisaties samenwerken, zorgen voor voorlichting, begeleiding en een passend beweegaanbod.

 

Sportimpuls

Team Sportservice Schagen heeft samen met hoofdaanvrager Lycurgus Advendo een sportimpuls ingediend bij ZonMw en de subsidie voor Fitte Start is toegekend. Fitte Start is een samenwerkingsverband tussen gymnastiekvereniging Lycurgus Advendo, Fysiotherapie Hoep Zuid, Dieet&Co, Kinderopvangorganisaties SKRS, Hoi Pipeloi en Kappio, Sportfondsen Schagen, GGD Hollands Noorden, Team Sportservice Schagen en de gemeente Schagen. De projectleiding van Fitte Start Schagen is in handen van Team Sportservice Schagen. Fitte Start Schagen is wordt opgezet in de kern Schagen en de 6 kleine kernen Schagerbrug, Dirkshorn, Burgerbrug, Sint Maarten, Sint Maartensbrug en St. Maartensvlotbrug. Fitte Start Schagen bestaat uit meerdere onderdelen:

Beweegdiploma

In 20 beweeglessen (1x per week) worden peuters en kleuters de grondvormen van bewegen geleerd. Op een speelse manier ontwikkelen zij hun motorische vaardigheden, een belangrijke basis voor het tegengaan van overgewicht. Een goed motorisch fundament is bovendien van grote invloed op de algehele ontwikkeling van een kind en leerprestaties later op school. Het beweegdiploma wordt aangeboden door gymnastiekvereniging Lycurgus Advendo. Clara Hamoen van Lycurgus Advendo verwacht dat er meer jonge kinderen gaan bewegen en hiermee een goede basis wordt gelegd.

Fysiokids

Voor kinderen met een motorische achterstand start Fysiotherapie Hoep Zuid een groepsles voor kinderen van 1,5 – 4 jaar. In kleine groepjes doen kinderen 12 weken beweegvaardigheden op waarbij individuele accenten per kind worden gelegd. Ieder op z’n eigen niveau, leren de kinderen zichzelf, de ander en het gebruikte spelmateriaal te vertrouwen. De deelnemers worden uiteindelijk doorverwezen naar een passend beweegaanbod. “Door de samenwerking van verschillende disciplines delen we veel kennis en ervaring en leren we van elkaar” aldus Ingela Hermans van Fysiotherapie Hoep Zuid.

Zwemkids

Voor kinderen met een motorische achterstand start Zwembad De Wiel een groepsles voor kinderen van 1,5 – 4 jaar. In groepjes van maximaal 10 kinderen doen zij beweegvaardigheden in het water op waarbij individuele accenten per kind worden gelegd. In maximaal 20 weken leren de kinderen op hun eigen niveau vertrouwd te raken met bewegen en spelen. Monique Roodenrijs van Sportfondsen hoopt dat met dit project weer meer jonge kinderen met een beweegachterstand op het beweegniveau komen wat ze eigenlijk op die leeftijd horen te beheersen.
Team Sportservice Schagen gaat na waar het huidige beweegaanbod en speelmogelijkheden voor het jonge kinderen is en waar dit eventueel uitgebreid kan worden.

Beweegkriebels

Stichting Kinderopvang Regio Schagen, Kinderopvang Hoi Pipeloi en Kappio Kinderopvang stimuleren het bewegen, spelen en ontdekken. In groepen met jonge kinderen bieden ze dagelijks speelse beweegactiviteiten uit het programma Beweegkriebels aan. Ouderbijeenkomsten zorgen ervoor dat ouders ervaren dat bewegen (samen met hun kind) plezier geeft en helemaal niet ingewikkeld hoeft te zijn. Fysiotherapie Hoep Zuid en Dieet&Co geven tijdens deze bijeenkomsten aanvullende informatie over (dagelijks) bewegen en gezonde voeding. “Door deze samenwerking wordt ouders van jonge kinderen een compleet programma geboden dat bijdraagt aan een gezonde en actieve leefstijl”, aldus Judith Gielens projectleider van Fitte Start. Jong geleerd is immers oud gedaan!

Meer informatie

De Jeugdgezondheidszorg van GGD Hollands Noorden ondersteunt Fitte Start door het geven van beweeg- en voedingsadvies aan ouders met jonge kinderen en verwijst waar nodig door naar extra beweegactiviteiten. Evaluatie vindt plaats door vragenlijsten van de GGD Hollands Noorden. Heeft u jonge kinderen tot en met 4 jaar en wilt u met hen deelnemen aan (een onderdeel van) Fitte Start Schagen of wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met projectleider Melissa Deenstra van Sportservice Schagen via 0224 – 214 774 of mdeenstra@teamsportservice.nl.