HomeNieuwsSportverenigingen in Schagen nog niet klaar voor privacywetgeving

Sportverenigingen in Schagen nog niet klaar voor privacywetgeving

UPDATE: de cursus is vol. U kunt zich niet meer inschrijven.

Op 25 mei 2018 wordt de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van kracht. In deze nieuwe privacywet staat dat bedrijven, overheden maar ook vrijwilligersorganisaties precies moeten bijhouden welke gegevens ze verzamelen, waarom en hoe lang. Ook sportverenigingen uit Schagen moeten daarom de komende maanden inspanningen verrichten om klaar te zijn voor deze wet.

 

 

Doel van de wet

De wet heeft een tweeledig doel: bewustwording van de risico’s die onzorgvuldig omgaan met persoonsgegevens met zich meebrengt en maatregelen vragen van alle instanties die persoonsgegevens opslaan of verwerken. De wet zal worden gehandhaafd door de Autoriteit Persoonsgegevens. Enerzijds zullen zij controles uitvoeren, maar anderzijds ook maatregelen nemen als er een data-lek heeft plaatsgevonden terwijl de betrokken organisatie buiten de vastgelegde procedures heeft gehandeld. Er is bestuurdersaansprakelijkheid en de boetes zijn fors.

Actie noodzakelijk

De Sportadviesraad Schagen vindt het belangrijk dat persoonsgegevens bij sportverenigingen in goede handen zijn. Samen met Team Sportservice Schagen organiseert de gemeente daarom een cursus om de verenigingen ‘AVG-proof’ te maken. We maken daarbij gebruik van een door de Stichting AVG Verenigingen ontwikkelde online tool en laten u door een expert begeleiden.

Online tool

De online tool is noodzakelijk voor bijwonen van de bijeenkomsten. U kunt als vereniging op twee manieren toegang krijgen tot de online tool:
Optie 1: U heeft van uw sportbond toegang gekregen of middels een kleine bijdrage toegang verschaft tot de online tool!
Optie 2: Uw sportbond heeft geen licentie afgenomen bij Stichting AVG Verenigingen of uw vrijwilligersorganisatie is geen sportvereniging. Om uw vereniging toch zo efficiënt en eenvoudig mogelijk AVG-bestendig te maken kunt u toegang krijgen tot de tool via Team Sportservice voor een eenmalig bedrag van €25,-

Cursus

Team Sportservice Schagen organiseert op woensdag 6 juni & 27 juni deze korte, praktische en resultaatgerichte cursus van 2 avonden. I.v.m. de beschikbaarheid van de expert is het niet mogelijk om in een eerder stadium deze bijeenkomst te organiseren. Tijdens de eerste avond wordt met name ingegaan op de noodzaak en theorie achter de wetgeving en op de tweede avond worden de puntjes op de ‘i’ gezet m.b.t. de uitvoering van de benodigde acties. Na de 2 avonden zijn alle deelnemende verenigingen ‘AVG-proof’ en ontvangen zij, als zij hun huiswerk hebben gedaan, een verklaring waarmee zij aangeven welke acties zij hebben gedaan om aan deze inspanningswet te voldoen.

Wil u met uw vereniging deelnemen? Geeft u zich dan op voor de cursus via onderstaande inschrijfformulier.

Voorwaarden

Let op onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op de inschrijving:

  • Verenigingen met een lidmaatschap van de Sportadviesraad Schagen hebben t/m 20 april voorrang bij inschrijving.
  • Verenigingen met een lidmaatschap van de Sportadviesraad Schagen kunnen gratis deelnemen aan de cursus.
  • Maximaal 25 sportverenigingen uit de gemeente Schagen kunnen deelnemen aan de cursus.
  • Verenigingen zonder lidmaatschap van de Sportadviesraad betalen € 65,- excl BTW.
  • Graag bij de inschrijving aangeven of uw vereniging beschikt over de online AVG-tool.
  • Maximaal 2 personen per sportvereniging
  • Neem een laptop of iPad mee. We gaan direct aan de slag.

Verenigingen kunnen zich aanmelden voor de cursus via Team Sportservice Schagen door contact op te nemen met Sabine van Lochem: svanlochem@teamsportservice.nl, 0224 – 21 47 74.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sabine van Lochem van Team Sportservice Schagen; svanlochem@teamsportservice.nl, 0224 – 21 47 74. De cursus wordt gegeven bij Voetbalvereniging SRC, Wilgenlaan 1-B, 1741 ZP Schagen.