HomeVoor jouTegemoetkoming kosten

Tegemoetkoming kosten

Team Sportservice Schagen is voor de gemeenten Schagen en Hollands Kroon de uitvoerende instantie van het breedtesportbeleid voor jong en oud. Om iedere inwoner van Schagen en Hollands Kroon de mogelijkheid te bieden om mee te doen met diverse sport-, beweeg en cultuurprojecten zijn er verschillende gemeentelijke en landelijke regelingen om mensen met een minimum inkomen te ondersteunen op het gebied van sport en cultuur.

Meedoen Noordkop

Meedoen Noordkop is een tegemoetkoming in kosten voor schoolspullen, sport- en culturele activiteiten voor gezinnen met een laag inkomen. Schoolgaande kinderen hebben veel spullen nodig en voor gezinnen met een laag inkomen is dat soms een aderlating. Lid zijn van een sportclub betekent contributie, tenue, sportkleding en –schoenen, ook daar zijn kosten aan verbonden. Hetzelfde geldt voor muziekles of teken- of toneelles etc. Toch wil de gemeente dat álle kinderen kunnen meedoen, ongeacht het inkomen van hun ouders. Daarom is ‘Meedoen Noordkop’ in het leven geroepen, een voorziening die gezinnen met een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm een tegemoetkoming aanbiedt van € 350,- per kind per jaar. Dit geld is te besteden via de webshop van Meedoen Noordkop, waar vele lokale winkels en bedrijven op zijn aangesloten. Meer informatie en aanvragen Meedoen Noordkop.

Meedoenpas

Team Sportservice heeft in samenwerking met de Gemeente Schagen een Meedoenpas ontwikkeld. Met een Meedoenpas zijn bepaalde activiteiten die wij organiseren gratis. Wil je weten welke? Klik dan hier…

Jeugdfonds Sport & Cultuur

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur geeft sportkansen aan kinderen en jongeren uit gezinnen waar niet genoeg geld is om lid te worden van een sportvereniging. Voor die kinderen betaalt het Jeugdfonds Sport & Cultuur de contributie en in bepaalde gevallen de sportattributen. Alle kinderen moeten kunnen sporten! In Nederland groeien 387.000 kinderen (bron: SCP armoedesignalement 2014) op in een gezin dat moet rondkomen van een bestaansminimum. Dat betekent dat er thuis geen geld is voor sportclubs en creatieve lessen. Kinderen lopen daardoor allerlei kansen mis die voor andere leeftijdsgenootjes vanzelfsprekend zijn, want door te sporten of creatief bezig te zijn, ontwikkelt een kind zich beter op fysiek, mentaal en sociaal vlak. Dat is niet alleen belangrijk voor de ontwikkeling en toekomst van het kind, maar ook voor het gezin en uiteindelijk voor de samenleving. Dankzij het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds kunnen kinderen uit minimagezinnen wèl sporten of zich creatief ontwikkelen. Meer informatie Jeugdfonds Sport & Cultuur .

Geluksbudget

Vanaf 1 januari 2018 is er voor inwoners van Schagen met een laag inkomen een Geluksbudget ter waarde van € 500,- beschikbaar gesteld door de gemeente. Voorwaarde is wel dat de activiteiten waarvoor het geluksbudget wordt aangevraagd bijdragen aan duurzaam geluk van de aanvrager. Je kunt het dus niet besteden aan een eenmalige activiteit, zoals het bezoeken van een concert of de aanschaf van een schilderij waar je graag naar kijkt, maar als iemand bijvoorbeeld graag een sport wil beoefenen, dan mogen de kosten hiervan uit dit budget worden betaald, maar ook de kosten van materiaal, zoals sportkleding of andere benodigdheden. Meer informatie Geluksbudget.

Hollands Kroonse uitdaging

De gemeente Hollands Kroon stelt jaarlijks een bedrag € 100.000 beschikbaar aan de Hollands Kroonse uitdaging. Met dit bedrag kunnen initiatieven uit de samenleving ondersteund worden. Heeft u een goed plan om uw dorp of wijk leuker te maken? En maakt uw idee Hollands Kroon nog fijner om te wonen? Dan kunt u hier uw initiatief via dit platform laten slagen! Op dit platform krijgt u de kans om een bijdrage aan te vragen, of om supporters/donateurs te zoeken via crowdfunding en om daarvoor een campagne te starten. Bij initiatieven die passen bij doelstellingen van de gemeenteraad van Hollands Kroon, wordt de Hollands Kroonse Uitdaging ook supporter/donateur! Meer informatie lees je hier…

Topsportfonds voor sporttalent in Schagen

Om Schagense topsporters en verenigingen met beperkte financiële middelen zoveel mogelijk kans te geven om zich te ontwikkelen, komt de gemeente Schagen met een topsportfonds. Talenten en verenigingen kunnen er vanaf 1 januari 2019 een beroep op doen. Individuele sporters kunnen maximaal 1000 euro krijgen, voor teams en verenigingen is dat 2500 euro. Lees meer…