HomeSportstimulering in de wijk

Sportstimulering in de wijk

De jeugd weer ouderwets laten sporten op straat!

Een boardingstraatvoetbaltoernooi of Panna Knock Out toernooi voor de jeugd, waarbij gespeeld wordt in een boardingarena, zijn voorbeelden van wijkgericht werken.
Samen met scholen en gemeenten worden sportstimuleringsactiviteiten in de wijk opgezet, dichtbij de jeugd en zo laagdrempelig mogelijk.

Leerlingen van het basisonderwijs en voortgezet onderwijs krijgen de kans om kennis te maken met diverse sport(en) door kennismakings- lessen bij de sportverenigingen naar keuze te volgen. Op deze manier oriënteren jeugd en jongeren zich op sportgebied en worden zij gestimuleerd om lid van een vereniging te worden. Voor meer informatie kunt u terecht bij onze medewerkers. U kunt bellen naar 0224 – 214 774 of mailen naar schagen@teamsportservice.nl.