HomeOver ons

Over ons

Team Sportservice Zuid-Holland

Team Sportservice richt zich op de maatschappelijke inzet van sport en bewegen in de provincie Zuid-Holland. Die inzet is provinciaal gericht maar ook lokaal, onder meer in de gemeenten Schiedam, Krimpenerwaard, Papendrecht, Hardinxveld-Giessendam en Alblasserdam. Het doel van Team Sportservice is dat ieder mens optimaal profiteert van bewegen. Dit draagt bij aan mentale en fysieke gezondheid en het bieden van een sociaal netwerk.

Coördinator Sport en Preventie 
De coördinator sport en preventie is heeft een aanjaagrol heeft binnen het kernteam van het nieuwe sport- en beweegakkoord. Het kernteam bestaat uit een afvaardiging van verenigingen, welzijn, scholen en andere maatschappelijk betrokken organisaties. Burgers, sportverenigingen, maar ook alle andere maatschappelijk betrokken organisaties kunnen een aanvraag / initiatief indienen bij deze kerngroep. De coördinator sport en preventie zorgt er met de kerngroepleden voor dat er voldoende aanvragen worden ingediend. Ook verbindt de coördinator de verschillende onderdelen in de Brede SPUK-regeling, namelijk gezondheid en bewegen en sport. 
 
Verenigingsadviseur  
De verenigingsadviseur adviseert en ondersteunt sportverenigingen en maatschappelijke organisaties (die actief zijn met bewegen en sport) bij vragen over uitvoering en beleid. Hierbij kun je denken aan nieuw aanbod en doelgroepen, accommodatievraagstukken, werving vrijwilligers, verduurzaming, veilig sportklimaat, etc. De verenigingsadviseur is het eerste aanspreekpunt voor deze organisaties met als doel de inwoners van Hardinxveld-Giessendam meer te laten bewegen.