De Opel sport- en speldag

Kinderen van 6-14 jaar komen deze middag via allerlei clinics in aanraking met verschillende sportverenigingen uit de gemeente Papendrecht. Denk hierbij aan Atletiek, voetbal, korfbal, etc.