Home6-14

6-14

De Opel sport- en speldag

Kinderen van 6-14 jaar komen deze middag via allerlei clinics in aanraking met verschillende sportverenigingen uit…