HomeVoor jouBewegingsonderwijs

Bewegingsonderwijs

Bewegen op school heeft een positief effect op de fysieke ontwikkelingen van leerlingen en hun fitheid, maar ook op leerprestaties. De medewerkers van Team Sportservice Noordkop adviseren scholen over het stimuleren van een gezonde leefstijl bij leerlingen. Daarnaast organiseren wij diverse sport- en beweegprojecten en activiteiten voor scholen, zoals schoolsporttoernooien en sportdagen. Ook voor advies over en de inzet van vakleerkrachten in het bewegingsonderwijs ben je bij Team Sportservice Noordkop aan het goede adres.

Bewegingsonderwijs

Bewegingsconsulenten van Team Sportservice Noordkop verzorgen het bewegingsonderwijs voor een aantal basisscholen binnen de gemeenten Schagen en Hollands Kroon. We werken volgens het Protocol bewegingsonderwijs.

De school kan de bewegingsconsulent in overleg ook inzetten om de Motorische Remedial Teaching te verzorgen. Meer informatie over Bewegingsonderwijs.

Voor meer informatie over het inzetten van een bewegingsconsulent op jouw school neem contact op met één van de medewerkers van Team Sportservice Noordkop.

Kalender Schoolsporttoernooi

Team Sportservice Noordkop organiseert voor de Noordkop diverse schoolsporttoernooien. Een overzicht schoolsporttoernooien hebben wij voor de volgende gemeentes:
Den HelderHollands KroonSchagen.

Combinatiefunctionaris en de buurtsportcoach

Het ministerie van OCW en het ministerie van VWS stellen sinds 2008 gelden beschikbaar om in Nederland combinatiefunctionarissen aan te stellen. Een combinatiefunctionaris en de buurtsportcoach zijn in dienst bij één werkgever, maar werken voor twee of meer sectoren. Ze combineren zo werken binnen de school, de sportvereniging en cultuur. De combinatiefunctionaris en de buurtsportcoach geven extra stimulans op het gebied van bewegen en sport. Zowel tijdens, tussen als na schooltijd. Dit versterkt de verbinding en samenwerking tussen scholen en sportverenigingen. Zorgen voor een gevarieerd sportaanbod, zowel binnen als buiten schooltijd, is ook een van de taken van de combinatiefunctionaris en de buurtsportcoach.

Bewegingsconsulent

Leerkrachten die afgestudeerd zijn aan de Pabo mogen niet zonder een aanvullende opleiding de lessen bewegingsonderwijs geven aan de groepen 1 tot en met 8. Laat daarom deze lessen verzorgen door een in dit vak gespecialiseerde bewegingsconsulent, in dienst van Team Sportservice Noordkop.

De bewegingsconsulent geeft een impuls aan het bewegingsonderwijs binnen de scholen en kan desgevraagd Motorische Remedial Teaching verzorgen.

Door de bewegingsconsulent ook in te zetten bij sportstimuleringsprojecten in de wijk ontstaat een natuurlijke relatie tussen sport, onderwijs en de buurt.

Waarom een bewegingsconsulent op school?

– Als school hoef je de bewegingsconsulent geen aanstelling te bieden
– Financieel ben je als school maar deels verantwoordelijk voor de bewegingsconsulenten
– Het betekent een directe kwaliteitsverbetering van het bewegingsonderwijs
– Het is een laagdrempelige manier om schoolsport een impuls te geven
– De bewegingsconsulent zorgt voor een verbinding tussen de binnen- en buitenschoolse sport- en beweegactiviteiten

De werkwijze

De gymlessen worden gegeven volgens de Gympedia-methode. Gympedia is een complete methode voor beweeglessen op school, ontwikkeld door en voor vakleerkrachten in het primair onderwijs. Het is een digitale lesmethode waar ieder kind (groep 1 tot en met 8) op een veilige manier aan kan deelnemen en waarbinnen de leerkrachten veel handelingsvrijheid hebben.

Bewegen volgens Gympedia geeft motorisch vaardige, fitte en sociaal-emotioneel stabiele kinderen die een leven lang blijven sporten. Bekijk de video eens. Wil je meer informatie over het inzetten van een bewegingsconsulent op jouw school neem dan contact op met één van de medewerkers van Team Sportservice Noordkop.

Je kunt bellen naar 088 – 20 373 50 of mailen naar noordkop@teamsportservice.nl.

Sport en bewegen in de wijk

Vanuit Team Sportservice Noordkop trachten wij zoveel mogelijk sportverenigingen, basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs te laten samenwerken. Leerlingen krijgen de kans om kennis te maken met diverse sport(en) door kennismakingslessen te volgen bij de sportverenigingen naar keuze. Op deze manier oriënteren zij zich op sportgebied en worden gestimuleerd lid te worden van een vereniging. De programma’s vormen een onderdeel van de impuls brede scholen, sport en cultuur. Binnen Team Sportservice Noordkop zijn combinatiefunctionarissen en sportbuurtcoaches aanwezig. Zij verzorgen onder andere de gymlessen op basisscholen en sportstimuleringsprogramma’s voor de jeugd.

Sportdagpakketten

sportmateriaalOp de meeste basisscholen geven onze bewegingsconsulenten gymlessen. Voor scholen waar wij deze lessen niet verzorgen, bieden wij Sportdagpakketten aan. Op deze manier kun je zelf heel simpel een sportdag organiseren op jouw school.

De pakketten variëren qua grootte. We hebben in totaal 8 pakketten, waarvan 2 kleine en 6 grotere. In de kleine pakketten zitten een diverse kleinmaterialen, eventueel aangevuld met (gepersonaliseerd) draaiboek, plattegrond, speluitleg en opbouwkaarten. In de grotere pakketten hebben we de mogelijkheid tot een complete pannaboarding of stormbaan. Klik hier voor alle mogelijkheden en prijzen.

Meer weten over de huur van onze Sportdagpakketten? Neem contact op via noordkop@teamsportservice.nl of bel 088 – 20 373 50.

Beweegtips voor in de klas

Download hier 13 beweegtips voor in de klas.

Move Mates

Leuke pauzes voor ieder kind! Move Mates stimuleert kinderen om in beweging te komen en doet dit door leerlingen uit groep 7 op te leiden tot speelpleincoaches. Deze leerlingen bedenken en begeleiden activiteiten en kunnen daarbij speelpleinkaarten gebruiken. Door meer beweegmogelijkheden, structuur en regels op het schoolplein ontstaan er minder conflicten. De speelpleincoaches krijgen meer zelfvertrouwen en ontwikkelen zich op sociaal gebied.

Niemand meer buitenspel! Binnen Move Mates worden kinderen opgeleid tot speelpleincoach. Veel scholen hebben de wens om ook op het schoolplein bewegen te stimuleren en hebben daarvoor niet de juiste mensen in huis. Tegelijkertijd hebben ze te kampen met conflicten in de pauze. Met Move Mates zijn beide problemen verleden tijd. Leerlingen uit groep 7 bedenken en begeleiden beweegactiviteiten. Hiervoor kunnen ze speciale speelpleinkaarten gebruiken. Er ontstaat nieuwe interactie tussen jong en oud, waarbij niemand meer buitenspel hoeft te staan.

Inhoud  van Move Mates

Opleiding tot speelpleincoach
Move Mates start met het opleiden van leerlingen uit groep 7 tot speelpleincoach. Zij krijgen van onze buurtsportcoach een opleiding. Deze bestaat uit één theorieles, waarna ze zelf mogen bepalen of ze verder willen met het traject. Vervolgens krijgen ze drie praktijklessen. De speelpleincoaches leren spelactiviteiten op te zetten en uit te leggen, leerlingen te betrekken en te handelen bij (kleine) conflictsituaties.

Leerlingen lopen stage
Na de theorieles en twee praktijklessen lopen de leerlingen stage op het plein. De buurtsportcoach komt langs om te coachen en feedback te geven. De kinderen die het traject hebben afgerond, krijgen een certificaat.

De pauzes zijn weer interessant
Per pauze zijn, afhankelijk van de beschikbare ruimte op het schoolplein, twee tot vier speelpleincoaches actief. Zij zijn herkenbaar aan de speelpleincoach-hesjes. De speelpleincoaches leiden activiteiten en zijn het aanspreekpunt voor leerlingen die (willen) deelnemen. Leerkrachten, TSO-medewerkers en overblijfouders ondersteunen de coaches, bijvoorbeeld bij conflictsituaties.

Continuïteit
Het is mogelijk dat we het daaropvolgende schooljaar langskomen om in een afgeslankt traject nieuwe speelpleincoaches op te leiden. Bij dat traject spelen de huidige coaches en leerkracht groep 7 een belangrijke rol. Hierdoor is de continuïteit van het project jaarlijks gegarandeerd.

Voorwaarden voor deelname

De school zorgt voor:

– Een contactpersoon/coördinator.
– Beschikbare tijd voor het opleiden van de leerlingen van groep 7.
– Behandeling van de speelpleinkaarten tijdens de gymles.
– Een financiële bijdrage voor sport- en spelmateriaal.
– Een bijdrage aan de evaluatie.

Extra informatie

Onze buurtsportcoach communiceert met de contactpersoon, die op zijn of haar beurt zorgt voor het informeren van collega’s, leerlingen en ouders. Hiervoor wordt kant-en-klare informatie bij de contactpersoon aangeleverd. Wij besteden via persberichten en sociale media aandacht aan het project. Ook zijn wij het hele schooljaar bereikbaar voor vragen en ondersteuning.

Skate-clinics

Veel kinderen vinden skaten super leuk. Een goede bescherming staat voorop, zeker als je het nog moet leren! Team Sportservice Noordkop kan voor schoolklassen met kinderen van 8 tot en met 12 jaar een uitdagende skateclinic verzorgen.

We komen naar jouw school toe voor deze leuke clinic. Wij verzorgen alle materialen zoals de skates en natuurlijk de nodige beschermers en helmen. We verzorgen de clinic zo dat het net zo leuk is voor kinderen die het al goed kunnen als voor kinderen met minder ervaring.

Kosten

Voor een uur skaten met de hele klas moet je ongeveer rekenen op 75 euro. Met meer groepen komen? Neem gerust contact op of vraag een offerte aan! Mail naar noordkop@teamsportservice.nl, of bel 088-20 373 50.

Gastlessen Visueel Beperkt

Gastlessen visueel beperkt op scholenIn de gastles Visueel Beperkt beleven kinderen in het echt hoe het is om niet goed of helemaal niet te kunnen zien. Deze voorlichtingsles is speciaal voor kinderen uit groep 5 tot en met 8 en voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs. Marjan Doets uit Oudesluis komt op verzoek langs op scholen. Zij heeft de ziekte van Leber. Een erfelijke oogziekte, waarvan zij niet wist dat die in haar familie voorkwam. Bij deze ziekte sterven de oogzenuwen onherstelbaar af.

Tijdens de gastles vertelt Marjan aan de kinderen hoe ze alles opnieuw heeft moeten leren en hoe ze nu met haar slechtziendheid omgaat. Nadat zij haar verhaal heeft verteld, krijgen de kinderen de gelegenheid om vragen te stellen en kruipen daarna in de huid van een slechtziende of blinde. Oefeningen zoals braille lezen, lopen met een blindenstok, ruiken en voelen staan hierbij op het programma.

Na afloop is er een ‘blindengymles’

Na afloop worden de opdrachten besproken en is er ruimte om vragen te stellen. Als op jouw school een bewegingsconsulent van Team Sportservice werkt, dan geeft deze als aansluiting op het project een ‘blindengymles’.

– Het voorlichtingsproject duurt 1,5 uur per groepMaximaal 2 groepen per dag.
– Bij voorkeur van 10.30-12.00 en 12.15-13.45 uur
– Een (speel)lokaal is nodig
– De kosten zijn € 50,- per dag (maximaal 2 groepen)

Aanmelden

Geïnteresseerd in dit project voor jouw school? Heb je interesse in deze gastlessen? Stuur een mail naar Rina Blondeau of bel 088-2037350.

(S)Cool on Wheels

(S)Cool on Wheels is een actieve en dynamische workshop waarbij basisschoolleerlingen uit groep 7 en 8 leren en zelf ervaren wat leven en sporten met een beperking inhoudt. De workshop van een dagdeel wordt gegeven door een deskundig docent die zelf een beperking heeft. Neem voor meer informatie contact op met Sanne Meerman

Aanpak

Het project (S)Cool on Wheels start met een theoriegedeelte van ongeveer 1,5 uur en vervolgens een praktijkgedeelte van ongeveer 1,5 uur. In het theoriegedeelte vertelt de docent over ‘leven en sporten met een handicap’. In het praktijkgedeelte ligt de nadruk op sporten met een handicap waarbij de kinderen zelf ervaren hoe het is om in een rolstoel te zitten.

Kosten

(S)Cool on Wheels is een landelijk project van Fonds Gehandicaptensport. Team Sportservice coördineert het project in de provincies Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland.

Het doel is om (S)Cool on Wheels kosteloos aan te bieden aan scholen in Nederland. Gezien de populariteit van het project, is de mogelijkheid van deelname altijd afhankelijk van het aantal openstaande plaatsen. Als je als school zeker wil zijn van een project, kan je een sponsoractie starten.

Aanmelden

Scholen kunnen zich hier aanmelden

Aanbod sport buiten de school

In samenwerking met basisscholen kunnen de leerlingen onder andere deelnemen aan activiteiten als ATB clinics, racefiets clinics, judo op school, surfen, golf en tennis. Tijdens deze door Team Sportservice Noordkop gecoördineerde activiteiten krijgen leerlingen les van bevoegde instructeurs van de sportorganisaties en verenigingen en er worden vervolgprogramma’s opgesteld.

Meer weten of zelf ideeën?

Voorop staat dat we samen met de inwoners van de gemeenten in de Noordkop Schagen willen werken aan betrokkenheid om een fijne en sociale leefomgeving te creëren waar iedereen zijn vrije tijd zinvol kan besteden. Wil je ook graag deelnemen of heb je zelf leuke ideeën en plannen voor nieuwe activiteiten? Neem dan contact met ons op of bel het speciale telefoonnummer voor onderwijs: 088 – 203 73 53.