HomeNieuwsVerduurzaam je accommodatie met gratis hulp van Sportkracht12

Verduurzaam je accommodatie met gratis hulp van Sportkracht12

verduurzamen sportvereniging

Sportkracht12 begeleidt sinds 1 februari 2021 sportverenigingen bij het verduurzamen van hun sportaccommodatie. De landelijke organisatie waarin alle Provinciale Sport Organisaties (PSO’s) zijn verenigd is daarvoor toegetreden tot het netwerk van NOC*NSF. Met haar landelijk dekkend netwerk speelt Sportkracht12 een essentiële rol in de Routekaart Verduurzaming Sport. De doelstelling van deze routekaart is 95% CO2-reductie op alle sportaccommodaties in Nederland in 2050 te behalen, met een tussentijdse doelstelling van 49% CO2-reductie in 2030.

 

Door samen te werken met Sportkracht12 en niet met de afzonderlijke PSO’s zijn de lijnen korter. Landelijk gebruik van een eenduidige aanpak, gebaseerd op de kennis en ervaring van een aantal PSO’s, maakt dat verduurzamen van sportaccommodaties beter gaat. Drie PSO’s zijn overigens al vanaf de start in 2020 leverancier van NOC*NSF bij de uitvoering van deze begeleidingstrajecten. Hun aanpak heeft model gestaan voor de huidige manier van werken van alle leveranciers van NOC*NSF.

 

Sportkracht12 spreekt de taal van vereniging

Sportkracht12 onderscheidt zich door onafhankelijkheid. De professionals beschikken naast de nodige expertise ook over een interessant (duurzaamheids-)netwerk. Ze spreken door hun jarenlange samenwerking als geen ander de taal van de vereniging. Ook de kennis van het lokale en regionale sportlandschap maakt Sportkracht12 uniek.

 

Beproefde aanpak

De dienstverlening van Sportkracht12 kent verschillende belangrijke elementen. Enerzijds het platform www.duurzamesportvereniging.nl. Anderzijds werken de professionals binnen Sportkracht12 met een beproefde aanpak. Deze brengt een sportaanbieder vanuit inzicht (energiescan), via het opstellen van een plan van aanpak en begeleiding bij het offertetraject, subsidiemogelijkheden en financieringsplan, tot realisatie van duurzame maatregelen.

 

Besparing energie en maatschappelijke functie

In samenwerking met tal van partners worden sportaccommodaties in Nederland de komende jaren verduurzaamd. Daarnaast zorgt de besparing op de energielasten voor een directe verbetering van de financiële positie en daarmee de toekomstbestendigheid van de sportverenigingen. Een belangrijke reden om hiermee aan de slag te gaan, juist als je vereniging hard geraakt wordt door corona. Daarnaast vervul je als vereniging een bredere maatschappelijke functie en steun je lokale ondernemers. Hiermee draagt de energietransitie bij aan het behoud van het onmisbare en sterke verenigingslandschap in Nederland.

Kijk hier voor meer informatie of neem contact op met de PSO in jouw provincie.