HomeNieuwsVan start met sportactiviteiten? Check ons stappenplan

Van start met sportactiviteiten? Check ons stappenplan

ballen op sportveld

[UPDATE 1 juli 2020: Deze regels gelden niet meer] Zoals bekend mag er weer in de buitenlucht gesport worden. Voor kinderen tot en met 12 jaar gelden daarvoor weinig beperkingen. Jongeren vanaf 13 jaar en volwassenen dienen nog wel 1,5 afstand afstand te houden. Goed nieuws dus voor sportaanbieders; zij kunnen weer aan de slag om zoveel mogelijk mensen te laten sporten en bewegen.

 

Voordat sportaanbieders mogen starten, moet er wel een en ander geregeld worden. Om hen hierbij te ondersteunen hebben we onderstaand stappenplan gemaakt. Mochten er wijzigingen vanuit de gemeente of veiligheidsregio komen, waardoor de spelregels wijzigen, passen we dit stappenplan hierop aan en brengen we, voor zover van toepassing, verenigingen op de hoogte.

 1. Plan van aanpak en checklist
  De sportaanbieder stelt een plan van aanpak op aan de hand van de checklist die Team Sportservice ontwikkeld heeft. Gebruik hiervoor ook het protocol van het NOC*NSF en de informatie over het coronavirus en de sport op de website van het NOC*NSF.
  Dit plan van aanpak moet worden ingediend bij de gemeente. Voor sportaanbieders in Schagen is de contactpersoon Elly Klaver. Sportaanbieders in Hollands Kroon moeten het plan sturen naar vitaliteit@hollandskroon.nl.
 2. Maak een account aan op veiligsporten.nu
  De sportaanbieder maakt na controle en goedkeuring van het plan door de gemeente een account aan op het platform veiligsporten.nu.
 3. Activiteit aanmelden op veiligsporten.nu
  Het account is gereed, je kunt verder met het aanmelden van de activiteiten. Het platform is primair in het leven geroepen om invulling te geven aan de oproep van de overheid om juist ook niet-leden aan te spreken. Dit is natuurlijk een mooie kans om nieuwe leden aan te trekken.Als de sportaanbieder alleen reguliere trainingen aanbiedt op een sportaccommodatie, volstaat het om per leeftijdscategorie per sportlocatie één activiteit aan te maken. Vermeld hierbij geen datum. Op veiligsporten.nu staan vier leeftijden genoemd:
  – jeugd t/m 12 jaar
  – jongeren 13-18 jaar
  – volwassenen 18+
  – senioren 55+
  Voeg in de omschrijving een link naar het trainingsschema op de website toe en/of een foto met daarop de trainingstijden. Activiteiten die in de openbare ruimte worden gegeven, moeten wel per activiteit worden ingevoerd. Bij een activiteit die bijvoorbeeld wekelijks plaatsheeft, kun je hiervoor een reeks aanmaken.
  Als een activiteit alleen voor leden is, kun je dat ook aangeven. De activiteit staat dan niet openbaar op veiligsporten.nu. De contactpersoon ontvangt een link die hij kan gebruiken om naar de leden te sturen om zich aan te melden voor de activiteit. Het is niet verplicht deze link te gebruiken. Belangrijk is wel dat geregistreerd wordt wie aan een activiteit hebben deelgenomen. Plaats bij de activiteit, naast het logo ook een leuke en uitnodigende foto (houdt wel rekening met de AVG-regels). Heb je geen foto, dan plaatst de beheerder van het platform een stockfoto die niet altijd overeenkomt met de activiteit.Je kunt eenmalige activiteiten of een reeks van activiteiten aanmelden. Vermeld duidelijk de locatie waar de activiteit plaats vindt. Als je een maximum aantal deelnemers invoert komt er automatisch VOL te staan indien het maximum inschrijvingen is bereikt. Ook activiteiten in de zomervakantie kun je hier aanmelden.
 4. Aanmelden deelnemers
  Het is voor niet-leden verplicht om zich aan te melden via veiligsporten.nu. De registratie van deelnemers is van belang, zodat bij een eventuele besmetting direct contact gezocht kan worden met de deelnemers. Leden hoeven zich niet aan te melden, mits de trainer of instructeur een presentielijst bijhoudt en deze opvraagbaar is op het moment dat dit noodzakelijk is. Als sportaanbieder kun je via het platform volgen hoeveel deelnemers zich aangemeld hebben.
 5. COVID-19 test voor jeugdtrainers
  GGD Hollands Noorden heeft een teststraat ingericht waarin jeugdtrainers zich kunnen laten testen op COVID-19 wanneer zij klachten hebben die wijzen op corona (hoesten, neusverkoudheid, koorts of een combinatie hiervan). De jeugdtrainer kan zich aanmelden voor een gratis test door een online aanmeldformulier van de GGD in te vullen. Klik hier voor meer informatie en aanmeldformulier. Vanaf 1 juni kan iedereen zich laten testen en kun je je daarvoor telefonisch aanmelden. De teststraat is te vinden op ijsbaan De Meent in Alkmaar.