HomeNieuwsSportverenigingen en corona

Sportverenigingen en corona

sportveld met doel

Het coronavirus bezorgt menig verenigingsbestuurder flink wat kopzorgen. Hoe hou je de club overeind, nu door de maatregelen de inkomsten stagneren, maar de meeste kosten doorlopen? Team Sportservice zet de belangrijkste tips voor sportverenigingen op een rij.

 

Het virus

Volg de ontwikkelingen rond het coronavirus en de overheidsmaatregelen via het RIVM.

Noodfonds sport

Op 26 maart is bekend geworden dat NOC*NSF 4 à 5 miljoen euro opzij zet als begin van een groter fonds om de financiële gevolgen van de noodzakelijke maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk op te vangen. De rijksoverheid en andere partners is gevraagd mee te doen in dit Coronanoodfonds Sport. Lees meer op de website van NOC*NSF. Het Coronanoodfonds Sport vormt een aanvulling op de regelingen van de overheid.

Noodloket van het ministerie van Economische Zaken

Een van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis is het noodloket van het ministerie van Economische Zaken. Ondernemers kunnen via dit loket een eenmalige tegemoetkoming ontvangen als zij hun vaste lasten niet meer kunnen betalen door de maatregelen rondom het coronavirus. Op 26 maart is besloten dat ook sportverenigingen en -stichtingen via het noodloket een eenmalige tegemoetkoming van 4000 euro kunnen ontvangen via de TGOS-regeling. Daarnaast kunnen verenigingen een beroep doen op de NOW regeling.

Steunpakket van 110 miljoen

Het kabinet stelt 110 miljoen euro extra beschikbaar voor sportverenigingen die het zwaar hebben. Dit wordt gebruikt om huur kwijt te schelden en voor een eenmalige tegemoetkoming voor verenigingen met een eigen accommodatie die te maken hebben met doorlopende lasten en omzetverlies.

Veelgestelde vragen

Verenigingen kampen met veel vragen. Bijvoorbeeld over het innen van contributie, het betalen van huur, het organiseren van een ALV, het betalen van medewerkers en het plegen van onderhoud nu de sportparken gesloten zijn.

Voor sportspecifieke vragen kun je het beste contact opnemen met jouw sportbond. Voor gemeentelijke vragen is dat jouw sportambtenaar of verenigingsadviseur.

Het antwoord op heel veel andere vragen is te vinden via deze linktips:

Noodfonds van Rabobank

Ook Rabobank wil steun bieden aan verenigingen, stichtingen en maatschappelijke initiatieven. Dit doet de bank met het Rabobank Coöperatief Fonds. Via een digitaal aanvraagformulier kun je een aanvraag indienen voor een beroep op het fonds. Daarin beargumenteer je waarom jouw vereniging in continuïteitsproblemen dreigt te komen. Denk aan het wegvallen van een belangrijk event, activiteit of project.

Verloning personeel sportverenigingen

Heeft een vereniging vragen over het verlonen van medewerkers in relatie tot het coronavirus? Dan kunnen zij hier meer over vinden via onze collega’s van Sportkader Nederland.

Contributie

De inning van contributie bij de leden mag gewoon doorlopen. Ook al is de sportclub dicht voor sporten of trainingen. Lees hierover meer via Sportzaken Pro.

Uitstel bankaflossingen en opschorting afbouw borgstelling SWS

Ook de banken reageren op de financiële zorgen van sportverenigingen. Diverse banken bieden de mogelijkheid om de aflossingen voor een periode van zes maanden uit te stellen. SWS heeft deze banken inmiddels toegezegd om ook de afbouw van de borgstelling op te schorten voor die periode. Lees hierover meer via de website van Stichting Waarborgfonds Sport.

Communicatie

  • Communiceer de adviezen rond hygiëne via jouw clubkanalen.
  • Houd je achterban betrokken. Door nieuwsvoorziening, challenges, enzovoorts.
  • Help de sponsors van je club door hun aanbod, bijvoorbeeld bezorgdiensten van restaurants, onder de aandacht van de leden te brengen.

Inkomsten

We adviseren verenigingen om de balans op te maken van het verwachtte verlies en na te denken over inkomsten genererende acties. Ook wij zullen hier ons over buigen en clubs hier waar mogelijk bij ondersteunen!