HomeNieuwsNetwerk Noordkop Gezond voor Elkaar gestart

Netwerk Noordkop Gezond voor Elkaar gestart

Binnen 15 jaar een positief gezonde Kop van Noord-Holland. Dat is het doel van de op 28 november ondertekende intentieverklaring ‘Noordkop Gezond voor Elkaar’. Team Sportservice is één van de 22 ondertekenaars omdat met sport en bewegen hierin veel bereikt kan worden.

Fysiek en sociaal maatschappelijk participeren

Met sport en bewegen kan hierin veel bereikt worden. Het is niet alleen goed voor onze fysieke gesteldheid, maar het draagt ook bij aan het sociaal-maatschappelijk participeren van mensen. Bijvoorbeeld door het sporten in groepsverband waarbij het aangaan van sociale contacten en betekenisvolle relaties belangrijke facetten zijn. Ook zijn er vele mensen actief als vrijwilliger bij sportverenigingen wat voldoening kan brengen.

Intentieverklaring

De komende jaren wordt er geïnvesteerd in samenwerking om zo op allerlei manieren de bewoners te ondersteunen en motiveren zo gezond mogelijk en veerkrachtig te leven, passend bij hun situatie. De organisaties richten zich op alle 150.000 inwoners van de Kop van Noord-Holland, of ze nu patiënt/cliënt zijn, medewerkers van de deelnemende organisaties of ‘gewoon’ inwoner.

Samenwerkingsagenda

Om tot een gezonde en veerkrachtige regio te komen, hebben inwoners, professionals en organisaties elkaar nodig. “We kunnen het niet alleen en het is belangrijk om met elkaar vanuit hetzelfde gedachtegoed te gaan werken”, aldus de leden van het kernteam. Het netwerk Noordkop Gezond voor Elkaar gaat na dit symposium en na het ondertekenen van de intentieverklaring aan de slag met het bepalen van gezamenlijke acties en stelt hiervoor een samenwerkingsagenda 2019 op. Het gaat hierbij om acties richting eigen personeel, bijvoorbeeld op gebied van scholing maar ook over bijeenkomsten en workshops voor inwoners.

Kernteam Noordkop Gezond voor Elkaar Anne-Marie van Hasselaar (HKN huisartsen) Femke Beelen (HKN Huisartsen) Kirsha de Vries (Omring) Anna de Haan (GGD Hollands Noorden) Marloes Bosselaar (GGD Hollands Noorden) Lizzy van der Kooij (ZONH). Klik hier voor de complete lijst van deelnemende organisaties…

Meer over het programma Alles is Gezondheid…