HomeNieuwsNederlandse kinderen zijn wereldkampioen stilzitten

Nederlandse kinderen zijn wereldkampioen stilzitten

Het NOC*NSF heeft maandag 25 juni een campagne gelanceerd die gedragen wordt vanuit de gehele sportwereld. De bewegingsarmoede onder kinderen en jongeren is alarmerend. Nederlandse kinderen zijn kampioen stilzitten! Stop bewegingsarmoede onder kinderen, beweeg mee! En teken de petitie voor meer bewegingsonderwijs.

 

 

We weten wat een leven lang bewegen en sporten doet voor je toekomst. Het helpt met je motorische ontwikkeling en tegelijkertijd om betere resultaten op school of in je werk te behalen. Als je fit bent, krijg je simpelweg meer voor elkaar. Minder stilzitten en meer bewegen leidt tot een gezondere en vitalere samenleving, met directe positieve gevolgen voor de leerprestaties op school. Ondanks alle bewezen positieve effecten van beweging op de fysieke en cognitieve ontwikkeling van jonge kinderen is er helaas weinig veranderd.

We moeten de bewegingsarmoede onder kinderen stoppen

Het grote probleem voor de toekomst ligt vooral bij onze jeugd. Gemiddeld zitten jongeren maar liefst 10,5 uur per dag, waarvan ze 3 tot 4 uur besteden aan gamen of TV-kijken. En tegelijkertijd stagneert de motorische ontwikkeling. Kortom, Nederlandse kinderen zijn wereldkampioen stilzitten. Een probleem dat speelt in alle lagen van de bevolking en dat begint al tijdens de basisschoolleeftijd.

Ook in de sport. We zijn het er allemaal wel over eens; bewegingsarmoede onder kinderen is een serieus en groot probleem. Daarom kunnen we niet anders dan de noodklok luiden, samen met jou.

Hoe kan jij hier iets aan doen?

Om dit voor eens en voor altijd te veranderen roepen we iedereen op om samen de schouders eronder te zetten; ouders, scholen, kinderopvang, peuterspeelzalen, gemeenten, kabinet, politiek, sportbonden, sportclubs, trainers, coaches en kinderen.
Wij spreken ons uit voor de volgende oplossingen:

  • Meer buiten spelen en een schoolomgeving die uitnodigt tot bewegen (bewegend leren)
  • Introductie van een toets voor bewegen; het fysieke alfabet
  • Minimaal 2 uur per week gymles door een bevoegde leraar
  • Minimaal 2 sporten beoefenen, plezier ervaren in sport en bewegen en leren omgaan met winst en verlies tijdens de basisschoolleeftijd
  • Beter geschoolde trainers en vrijwilligers bij de duizenden sportverenigingen

De gehele sportwereld verenigt zich door op te staan voor dit groeiende probleem. Wij pakken onze verantwoordelijkheid. Wat doe jij? Beweeg jij ook mee? Teken de petitie!