HomeNieuwsKinderen kruipen in de huid van een slechtziende

Kinderen kruipen in de huid van een slechtziende

Gastlessen Visueel Beperkt op scholen

‘Visueel Beperkt’ is een heel educatief voorlichtingsproject om kinderen zelf te laten ervaren hoe het is om slechtziend of blind te zijn. Marjan Doets, zelf slechtziend, gaat de basisscholen langs om haar verhaal te delen en kinderen te laten ervaren hoe je alledaagse handelingen moet doen als je slechtziend of blind bent. In aansluiting hierop kan een blindengymles worden verzorgd.

 

Sinds januari 2010 is Marjan Doets uit Oudesluis gestart met een voorlichtingsproject voor kinderen uit groep 5 t/m groep 8.
Marjan heeft de ziekte van Leber. Een erfelijke oogziekte, waarvan zij niet wist dat die in haar familie voorkwam.
Bij deze ziekte sterven de oogzenuwen onherstelbaar af. Binnen enkele weken was het zicht van Marjan heel slecht geworden. Dit had grote gevolgen voor haar zelfstandigheid. Koken, wassen, naar de winkel gaan, sporten; het is allemaal niet meer vanzelfsprekend als je dit overkomt. Marjan heeft moeten leren om weer zelfstandig door het leven te gaan.

Ervaren hoe een blinde leeft

Tijdens het project vertelt Marjan aan de kinderen hoe ze alles heeft geleerd en hoe ze daar mee om gaat. De kinderen kunnen daarna vragen te stellen. Vervolgens kruipen de kinderen in de huid van een slechtziende/blinde.
Ze ervaren hoe het is om braille te lezen. Ook mogen ze lopen met een blindenstok. Alle andere zintuigen behalve de ogen zullen intensief worden gebruikt.

Blindengym

Als er op uw school een bewegingsconsulent van Team Sportservice Den Helder of Team Sportservice Schagen werkzaam is, dan geeft deze als aansluiting op het project, een ‘blindengymles’. Deze ‘blindengymles’ kan ook verzorgd worden door de groepsleerkracht zelf. De lesbrief krijgt men dan van Marjan Doets en het benodigde materiaal kan geleend worden bij Team Sportservice.

Dag               : in overleg
Tijd                : de eerste groep 8.45 tot 10.15 uur en de tweede groep 10:15 tot 11:45 uur
Kosten           : € 50,- per dagdeel (ochtend heeft onze voorkeur)
Contact         : Consulent aangepast sporten Ellen Schouten
Telefoon        : (0224) 21 47 74 of (0223) 68 47 26
E-mailadres   : eschouten@teamsportservice.nl
Aanmelden    : naam school, welke groep(en), contactpersoon, e-mailadres en telefoonnummer
Extra              : tijdens de theorie- en praktijkles maken wij graag gebruik van een gymzaal of speellokaal
Informatie      : www.unieksporten.info

Voor informatie of aanmelden kunt u contact met Ellen Schouten: eschouten@teamsportservice.nl