HomeNieuwsInspiratiesessie Samen Sterk(er) in Wieringermeer

Inspiratiesessie Samen Sterk(er) in Wieringermeer

Uitnodiging voor alle sport- en beweegaanbieders in Wieringermeer
Stichting Sport en Welzijn Wieringermeer, A.V. Wieringermeer e.o., G.V. Advendo Wieringerwerf, voetbalvereniging DWOW en Sportservice Schagen nodigen sport- en beweegaanbieders in Wieringermeer graag uit voor de inspiratiesessie ‘Samen Sterk(er) in Wieringermeer’. Een sessie waarin we de interventie Sportdorp introduceren: een samenwerkingsverband van sportverenigingen en andere lokale partijen in een gebied of dorpskern met als doel zoveel mogelijk inwoners vanuit hun eigen behoefte meer en vaker te laten sporten en bewegen. De bijeenkomst is op donderdag 14 september van 19.30 – 21.45 uur en vindt plaats in Wieringerwerf.

Tijdens de sessie gaan we in op wat de interventie Sportdorp inhoudt, hoe Sportdorp een rol kan spelen in de ambities van verschillende partijen in Wieringermeer en welke rol sportverenigingen daarin kunnen spelen. De avondvoorzitter begeleidt de aanwezigen in het proces en gaat dieper in op de lokale setting. Ook wordt gekeken naar mogelijke (uitbreiding van) samenwerkingen tussen sportclubs onderling en/of met lokale organisaties uit andere sectoren (onderwijs, zorg, welzijn, bedrijfsleven, etc.). Maximaal 2 personen per vereniging (bij voorkeur de voorzitter én de persoon die verantwoordelijk is voor ledenwerving/-behoud) zijn van harte welkom om deel te nemen aan deze interactieve bijeenkomst. 

AanmeldenHebben we u nieuwsgierig gemaakt? Heeft uw sportclub de ambitie om met andere partijen samen te werken of doet u dit mogelijk al en wilt u de huidige samenwerking verder uitbreiden? Meld u dan uiterlijk 10 september aan! Deelname aan de inspiratiesessie is gratis.

Lokaal vervolg
Het mogelijke vervolg van de inspiratiesessie is het concretiseren van een lokaal samenwerkingstraject dat uiteindelijk kan resulteren in een Sportimpuls subsidieaanvraag. Wanneer er voldoende verenigingen zijn die het initiatief ondersteunen worden onderling afspraken gemaakt, die ervoor moeten zorgen dat de samenwerking en eventuele aanvraag zo goed mogelijk worden ingevuld. Dit vervolg wordt ondersteund door een procesbegeleider van Sportservice Schagen.

Neem voor vragen en/of aanmelden contact op met Sabine van Lochem van Sportservice Schagen,
telefoon 0224-214774.