HomeNieuwsFruitbomen op schoolpleinen

Fruitbomen op schoolpleinen

De gemeente Schagen vindt het belangrijk dat de jeugd opgroeit in een gezonde omgeving. Om hier positief aan bij te dragen heeft de gemeente geld vrijgemaakt voor projecten gericht op kinderen op de basisschool. Een van deze projecten is “Fruitbomen op schoolpleinen” waarbij aan alle kinderen op de basisschool gastlessen over fruitbomen wordt gegeven door Centrum voor Natuur- en Milieueducatie De Groenling uit Schagen. “Het belangrijkste doel is dat kinderen een les over de natuur krijgen, waarbij zij kennis opdoen, ervaring delen en zich bewust worden van wat de natuur ons te brengen heeft”, legt wethouder Hans Heddes uit.

Eénmalig geschenk

Inmiddels doen al 20 basisscholen en kinderopvangorganisaties mee aan dit project. De bomen zijn een éénmalig geschenk van de gemeente Schagen aan de school. Na de aanplant is de boom dan ook eigendom van de school. Naast het planten van de boom worden vanuit de gemeente voor de komende 5 jaar, zogenaamde leskisten aangeboden. Deze leskisten worden geleverd door het Centrum voor Natuur- en Milieueducatie De Groenling. Op 14 december heeft wethouder Heddes meegeholpen een boom te planten bij de RKBS St. Joseph in Burgerbrug. Scholen die ook een fruitboom willen hebben, kunnen contact opnemen met de gemeente.

Schagen groeit door!

Dit project komt uit het programma “Schagen groeit door”. Met dit programma wordt gemeente Schagen duurzaam groener om het woongenot en vestigingsklimaat in de gemeente te vergroten. Duurzaam, zodat de kinderen en kleinkinderen ook in een groene gemeente kunnen wonen. Daarnaast wil de gemeente dat inwoners hier fijn wonen en dat mensen hier graag willen komen wonen. De inwoners, ondernemers en bezoekers van de gemeente moeten zich prettig voelen in deze gemeente.

Jongeren Op Gezond Gewicht

Met elkaar werkt gemeente Schagen aan een gezonde jeugd in een gezonde omgeving. Onder de paraplu van de gemeente werken publieke en private partijen, zoals scholen, kinderopvang, verloskundige praktijken,  sportclubs, huisartsen, buurtsupers en woningbouwverenigingen samen. Die lokale samenwerking leidt tot betere sport, beweeg- en speelfaciliteiten en voor meer aandacht voor voeding en beweging. Want gezond eten en drinken, dagelijks bewegen en sporten moet de gewoonste zaak van de wereld worden.

Met deze actie hoopt de gemeente een positieve en vruchtbare bijdrage te leveren aan mens en natuur op de deelnemende scholen en kinderopvang.

Bron: Gemeente Schagen