HomeNieuwsVeel 60-plussers op de been voor gratis fitheidstest Wieringen

Veel 60-plussers op de been voor gratis fitheidstest Wieringen

Het was gezellig druk zaterdag 14 oktober jl. in sporthal Wieringen. De gratis fitheidstest die Team Sportservice Schagen samen met de LSBO Hollands Kroon voor 60-plussers organiseerden trok maar liefst zestig belangstellenden.

’s Morgens was het drukker in sporthal Wieringen dan ’s middags, maar de testleiders hebben niet stil gezeten. Ook was een arts aanwezig om deelnemers met gezondheidsproblemen te adviseren. De Omring prikte bij alle deelnemers de bloedsuikerwaarden en veel deelnemers hebben bij gewichtsconsulente Hanke Prijs een voedingsadvies gekregen. Aan het einde van de fitheidstest kregen de deelnemers een persoonlijk gesprek met (beweeg)advies bij één van de drie adviseurs.

Workshops

Tevens konden geïnteresseerden de hele dag deelnemen aan diverse workshops, verzorgd door beweegaanbieders van Wieringen. Samen met een aantal enthousiaste leden kon men dynamic tennis spelen (aangepaste tennisvorm met speciale tennisballen, kleiner racket en een kleiner speelveld). Klazien Bakker liet deelnemers ervaren hoe een gemiddelde gymnastiekles eruit ziet. De hele dag werden deelnemers door Pascal Revenich geïnformeerd over de werkwijze van ‘Op Wieringen – Herstel en Beweeg’ en hun ‘small group training’ en konden ze het ook ter plekke uitproberen en ervaren. Dit is een fitnessactiviteit op maat die zowel binnen als buiten is en afgestemd wordt op de wensen en doelen van de deelnemers (bijvoorbeeld revalidatie, afvallen of marathontraining).
Corna Groenveld van de VerWondering was ook aanwezig om geïnteresseerden te vertellen over Kundalini Yoga en tevens haar manier van werken met retraite, coaching en verdiepingsdagen. Tenslotte gaf Sabine van Lochem van Team Sportservice Schagen een workshop en informatie over het valpreventieprogramma In Balans. In Balans is gericht op het voorkomen van valongevallen bij ouderen (65+) door middel van bewustwording van risicofactoren en verbetering van balans, mobiliteit en toename van zelfvertrouwen en ontspanning. Medio november zal er een informatiebijeenkomst van het programma In Balans worden georganiseerd op Wieringen met als doel een pilot van dit programma nog dit jaar te starten.

Beweegprogramma

De kans is groot dat het 10 weeks beweegprogramma -wat Team Sportservice Schagen samen met de LSBO Hollands Kroon volgend op deze fitheidstest organiseert- van start gaat. Dit beweegprogramma is speciaal bedoeld voor mensen die graag (meer) willen bewegen maar niet goed weten wat ze willen en wat ze kunnen, maar zeker ook voor mensen die het leuk vinden om elke week een andere aantrekkelijke beweegactiviteit aangeboden te krijgen.
Er hebben zich al geïnteresseerden aangemeld en een aantal mensen wilden er even over nadenken. Ook 60-plussers die niet hebben deelgenomen aan de fitheidstest kunnen zich voor het beweegprogramma aanmelden. Het beweegprogramma start woensdag 1 november van 9.30 tot 10.30 uur. Informatie en aanmelden (t/m 22 oktober) bij Freek de Kort van Team Sportservice Schagen, telefoon: (0224) 21 47 74 of e-mail: fdekort@sportservicenoordholland.nl.

De resultaten van de fitheidstest zullen door Team Sportservice Schagen worden verwerkt in een rapportage en onder andere naar de LSBO Hollands Kroon en de gemeente Hollands Kroon worden gestuurd. De organisatie kijkt terug op een zeer geslaagde dag.