HomeJeugdfonds Sport & Cultuur Lopik

Jeugdfonds Sport & Cultuur Lopik

In de gemeente Lopik zijn afgelopen schooljaar 64 kinderen lid geworden van een sportvereniging met steun van het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur creëert sportkansen voor kinderen van 4 tot en met 17 jaar, die leven in gezinnen waar de financiële middelen ontbreken om lid te worden van een sportvereniging. Het fonds betaalt de contributie en eventueel benodigde sportattributen.

Aanvraag indienen

Ouders/verzorgers waarvoor het financieel niet haalbaar is om hun kind(eren) lid te laten worden van een vereniging, komen in aanmerking voor een vergoeding (maximaal € 225 per kind per jaar). Ouders/verzorgers kunnen niet zelf een aanvraag indienen. Dit kan alleen worden gedaan door een intermediair. Een intermediair is een tussenpersoon die professioneel betrokken is bij de opvoeding en verzorging van het kind. Denk hierbij aan een leerkracht (basis- en middelbare school), jeugdhulpverlener, schuldhulpverlener, buurtsportcoach, huisarts of een maatschappelijk werker. Deze professionals kunnen online een aanvraag voor een kind indienen. Kijk voor meer informatie en de spelregels op: jeugdfondssportencultuur.nl.

Intermediair worden?

Iedere professional, werkzaam in onderwijs, hulpverlening of gezondheidszorg is een potentiële intermediair. Professionals die tijdens hun werk zien dat binnen een gezin weinig geld is om de kinderen te laten sporten, kunnen zich aanmelden als intermediair. Een kleine moeite, maar een groot effect! Landelijk hebben zich al ruim 8.000 professionals aangemeld. Hoe meer intermediairs zich aanmelden hoe meer kinderen het Jeugdfonds Sport & Cultuur kan helpen. Ieder kind moet immers kunnen sporten! Kijk voor meer informatie op jeugdfondssportencultuur.nl. Intermediairs kunnen ook contact opnemen met Tessa Brouwer via tbrouwer@teamsportservice.nl of 030 209 99 99.