HomeWaarom een sportakkoord?

Waarom een sportakkoord?

Sport is leuk en goed. Gelet op de grote maatschappelijke betekenis van sport en het feit dat de sport onder druk staat zou het eigenlijk heel vanzelfsprekend moeten zijn dat sportaanbieders intensief samenwerken met elkaar en met maatschappelijke organisaties en instellingen.

Helaas is dat (nog) lang niet overal het geval. Om daar verandering in te maken stimuleren wij sportorganisaties en maatschappelijke organisaties om afspraken te maken voor nieuwe initiatieven en vormen van samenwerking.

Aanleiding sportakkoord

​De motorische vaardigheid van kinderen is afgenomen. Er zijn groepen mensen die nooit of heel weinig sporten. Sportaccommodaties staan nogal eens leeg. Niet iedereen weet zich respectvol te gedragen langs de lijn. En de traditionele sportverenigingen staan onder druk door minder leden en vrijwilligers. Als het aantal sporters in ons land afneemt, heeft dat ook gevolgen voor de topsport.

Het is om allerlei redenen van belang dat mensen sporten. Door sportorganisaties te versterken en sportaccommodaties aantrekkelijker en toegankelijker te maken kunnen meer mensen met meer plezier sporten en bewegen. En daarmee wordt ook de samenleving een grote dienst bewezen, want sport brengt mensen niet alleen in beweging maar ook bij elkaar. Sport draagt bij aan gezondheid en welzijn, verbindt mensen en fungeert als leerschool voor het leven.

Ook meedoen?

Wil jouw organisatie ook partner worden van het sportakkoord? Neem dan contact met ons op. Zie je interessante actiepunten waar jouw vereniging ook iets mee wil? Geef het door.