HomeSportverenigingen en corona

Sportverenigingen en corona

 

onderzoekHet coronavirus bezorgt menig verenigingsbestuurder flink wat kopzorgen. Hoe hou je de club overeind, nu door de maatregelen de inkomsten stagneren, maar de meeste kosten doorlopen? Team Sportservice zet de belangrijkste tips voor sportverenigingen op een rij.

Het virus

Volg de ontwikkelingen rond het coronavirus en de overheidsmaatregelen via het RIVM.

Noodfonds sport

Op 26 maart is bekend geworden dat NOC*NSF 4 a 5 miljoen euro opzij zet als begin van een groter fonds om de financiële gevolgen van de noodzakelijke maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk op te vangen. De rijksoverheid en andere partners is gevraagd mee te doen in dit Coronanoodfonds Sport. Lees meer op de website van NOC*NSF. Het Coronanoodfonds Sport vormt een aanvulling op de regelingen van de overheid.

Noodloket van het ministerie van Economische Zaken

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19
De overheid heeft voor de vaste lasten deze compensatieregeling in het leven geroepen: Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS). Ondernemers en verenigingen kunnen (tot 26 juni 2020) een éénmalige bijdrage aanvragen van € 4.000,-. Er zijn een aantal voorwaarden aan de uitkering gebonden. Deze zijn hier te vinden. De meest gestelde vraag is wat er onder omzet wordt verstaan. Dit betreft alle inkomsten die in de periode van 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020 werden verwacht, maar door het coronavirus niet door jouw vereniging zijn ontvangen.

Veel wordt gedacht aan kantineomzet, maar ook de stopgezette sponsorbijdrages, leden die hun lidmaatschap hebben opgezegd – en dus geen contributie betalen – worden verstaan onder omzetverlies! Hulp nodig, neem dan contact op met Team Sportservice Krimpenerwaard via bdegreef@teamsportservice.nl.

Verloning personeel sportverenigingen

Compensatieregeling Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid
Nu de verenigingen gesloten zijn, worden er veel minder werkzaamheden uitgevoerd. Als vereniging heb je wellicht personeelskosten die doorbetaald moeten worden omdat dit contractueel is afgesproken. Hiervoor heeft de overheid ook een compensatieregeling getroffen: Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid.

Ondernemers en verenigingen kunnen (tot 31 mei 2020) de regeling aanvragen. Hiermee kan je, voor in ieder geval drie maanden, een voorschot (tot 90%) van het UWV ontvangen op loonkosten voor personeel in vaste dienst, maar ook voor mensen met een flexibel contract.

Uiteraard zijn er een aantal voorwaarden gebonden aan deze aanvraag. De meest voorkomende vragen gaan over de omzetdaling van 20% en de hoogte van de tegemoetkoming. Als ondernemer of vereniging moet je (achteraf) kunnen aantonen dat de omzet met minimaal 20% is verlaagd door het coronavirus. Het is daarom van belang dat je goed inzichtelijk hebt wat de verwacht omzet is en wat je daadwerkelijk hebt omgezet. Is dit niet inzichtelijk of wil je hierbij hulp? Neem dan contact op met Team Sportservice Krimpenerwaard via bdegreef@teamsportservice.nl.

De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is maximaal 90% van de loonsom, maar is afhankelijk van de terugval in omzet. Een overzicht:

  • indien 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever;
  • indien 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever;
  • indien 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever.

Contributie

De inning van contributie bij de leden mag gewoon doorlopen. Ook al is de sportclub dicht voor sporten of trainingen. Lees hierover meer via Sportzaken Pro.

Uitstel bankaflossingen en opschorting afbouw borgstelling SWS

Uitstel van aflossingsverplichtingen
Verenigingen die een lening hebben bij de ABN AMRO, ING, Rabobank, de Volksbank of Triodos Bank kunnen tijdelijk een deel van de betalingen bevriezen. Het aanbod verschilt per bank. Bij de meeste banken gaat het om een uitstel van 3-6 maanden van de aflossing (dus niet de rente) op een lening tot 2,5 miljoen euro. De lening wordt dan met 3-6 verlengd. Dit betekent dat je vereniging niet over 3-6 de achterstand in één keer hoeft af te lossen, maar wordt de lening wel volledig afgelost. Voor meer informatie over de mogelijkheden adviseren wij om contact op te nemen met de betreffende bank.

Communicatie

Inkomsten

We adviseren verenigingen om de balans op te maken van het verwachtte verlies en na te denken over inkomsten genererende acties. Ook wij zullen hier ons over buigen en clubs hier waar mogelijk bij ondersteunen!

Linktips

  • Bekijk hier het bericht van Team Sportservice over de corona maatregelen
  • Bekijk ook een lijst met veel gestelde vragen van het NOC*NSF.

Samen de schouders er onder!

Als afsluiting nog een ludiek bericht, van een Fortuna Sittard supporter die compensatie eiste van zijn club. Dit om maar te laten blijken dat we met elkaar de schouders er onder moeten zetten!

“Beste Fortuna Sittard, ik ben seizoenkaarthouder en ik mis de laatste vier wedstrijden. Hoe zit het met de financiële compensatie”, schrijft de supporter op Twitter. “Begrijp me niet verkeerd: ik bespaar nu ongeveer veertig euro op benzine, bier en frikandellen. Op welke rekening kan ik dit overmaken?”

Heb jij nog een vraag over sportverenigingen en corona? De buurtsportcoach kan je helpen, stuur hen een berichtje met jouw vraag.

Buurtsportcoaches