HomeSportakkoord partner

Sportakkoord partner

Sportaanbieders, maatschappelijke instellingen, bedrijven en gemeente; onder die noemers kunnen de belangrijkste partners in het lokaal sportakkoord worden gevat. Zij zijn rond de tafel gebracht door de sportformateur. Een groot aantal heeft zich in een vroeg stadium aangesloten bij het sportakkoord. Nieuwe partners zijn van harte welkom.

Wie doen mee?​

Er zijn op lokaal niveau veel organisaties, instellingen maar ook bijvoorbeeld zzp-ers die activiteiten organiseren in de sfeer van sport en bewegen. Daarnaast zijn er ook veel partijen die belang hebben bij een goed sport- en beweegaanbod. Denk aan organisaties en instellingen in de sfeer van onderwijs, welzijn, zorg en wonen, maar ook aan het bedrijfsleven. Inmiddels hebben bijna 60 organisaties en instellingen zich aangesloten bij het sportakkoord.

 

Ook meedoen?

Wil jouw organisatie ook partner worden in het sportakkoord?  Laat het weten! Wil jouw organisatie aansluiten bij een of meer actiepunten, of nieuwe actiepunten toevoegen? Geef het door!