HomeSportakkoord werkgroepen

Sportakkoord werkgroepen

De motorische vaardigheid van kinderen is afgenomen. Er zijn groepen mensen die nooit sporten. Sportaccommodaties staan te vaak leeg. Niet iedereen weet zich respectvol te gedragen langs de lijn. En de klassieke sportvereniging komt verder onder druk te staan door minder leden en vrijwilligers. Het Sportakkoord biedt voor kansen voor sportaanbieders, onderwijs en organisaties. Ik wil met jou samen bekijken hoe het Sportakkoord Krimpenerwaard je hierbij kan helpen.

Doel: Meer inwoners laten deelnemen aan sportieve activiteiten waardoor motoriek en gezondheid verbetert. Misschien nog wel belangrijker dat inwoners plezier houden in bewegen en elkaar ontmoeten. Help jij mee?

Vanaf 14 april nodigen wij de sportaanbieders en partners graag uit om aan te sluiten bij diverse online sportakkoord werkgroepen. Tijdens deze werkgroepen gaan we met elkaar sparren over eventuele acties en samenwerkingen voor 2021.

Meld je aan voor één van de onderstaande werkgroepen:

 

Aanmelden sportakkoord werkgroep