HomeUpdate coronavirus: alle activiteiten van Team Sportservice komen te vervallen

Update coronavirus: alle activiteiten van Team Sportservice komen te vervallen

Waarschijnlijk heeft het laatste nieuws rondom het Coronavirus u al bereikt. Op zondag 15 maart 2020 heeft de Nederlandse overheid in overleg met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) besloten tot ingrijpendere maatregelen en adviezen met betrekking tot het indammen van de verspreiding van het coronavirus COVID-19.

Ook voor Team Sportservice heeft de gezondheid van Nederland de hoogste prioriteit en volgen wij de richtlijnen van de regering en het RIVM. Dat betekent dat alle activiteiten van Team Sportservice, ongeacht waar deze plaatsvinden de komende drie weken, tot 6 april, komen te vervallen.

Ben je een sportvereniging of sportgerelateerde organisatie?

Alle sportverenigingen, sport- en fitnessclubs sluiten vanaf zondag 15 maart 18.00 uur tot en met maandag 6 april. Dit betekent ook dat alle andere clubbijeenkomsten zoals trainingen, overleggen, vergaderingen en vieringen afgelast dienen te worden. Het bestuur van een sportvereniging is zelf verantwoordelijk voor het nemen en communiceren van deze (aanvullende) maatregelen.

Alle informatie vanuit NOC*NSF aangaande dit onderwerp is te vinden op de website van NOC*NSF.

Wie voorziet in welke informatie?

Type informatieOrganisatie
Persoonlijke gezondheidsklachtenHuisarts (telefonisch)
Lokaal advies bij gebleken besmetting binnen de clubGGD Hollands Midden
Landelijk advies en advies bij grootschalige evenementenRIVM +
veelgestelde vragen & antwoorden
Landelijk advies voor sportverenigingen en evenementenNOC*NSF
Communicatiemiddelen over actuele landelijke adviezenRijksoverheid

Advies nodig?

Neem voor lokaal verenigingsadvies m.b.t. het coronavirus contact op met Bregje Degreef via 06 81 10 95 58 of bdegreef@teamsportservice.nl.