HomeActies & Ambities

Acties & Ambities

Het sportakkoord bestaat uit twee delen. In het eerste deel worden de gezamenlijke ambities op het gebied van sport en bewegen in Krimpenerwaard geformuleerd. Daar is deze pagina aan gewijd. Het tweede deel is een lijst met actiepunten. Wanneer de ambities van het sportakkoord zijn onderschreven en de actiepunten zijn vastgesteld, is het tijd voor de uitvoering.

Algemene ambities en specifieke acties

De ambities in het sportakkoord zijn breed en algemeen geformuleerd. De sportaanbieders en maatschappelijke organisaties in het sportakkoord delen de ambities en proberen naar eigen inzicht en eigen vermogen bij te dragen aan de realisatie daarvan. Bekijk hieronder de opgestelde ambities.

Actielijst goedgekeurd

Op basis van de ingediende en besproken ideeën is een actielijst opgesteld. De meeste organisaties die bij de actiepunten worden benoemd hebben daarmee ingestemd. Bekijk hieronder de opgestelde acties.

Uitvoering

De uitvoering is een gedeelde verantwoordelijkheid van alle betrokken organisaties en instellingen van het Sportakkoord. De partners zijn immers allemaal een inspanningsverplichting aangegaan om de ambities en acties te realiseren. Lees hieronder meer informatie over de uitvoering.