Gym Extra

De motorische ontwikkeling van kinderen verloopt niet bij iedereen gelijk. Om verschillende redenen kan een achterstand ontstaan waardoor de aansluiting bij leeftijdsgenoten op het gebied van bewegen minder makkelijk gevonden wordt. Een goede motoriek is niet voor alle kinderen vanzelfsprekend. Om kinderen makkelijker hun weg te laten vinden binnen het domein bewegen, biedt Team Sportservice Kennemerland Gym Extra.

Het primaire doel van het programma Gym Extra is het vergroten van motorische vaardigheden met als resultaat dat kinderen de aansluiting vinden bij hun leeftijdsgenoten tijdens het buitenspelen, de gymles en op de sportvereniging. De lessen binnen het programma Gym Extra hebben als secundaire doelstelling:
– Ervaren van plezier in bewegen.
– Ontwikkelen van meer zelfvertrouwen.
– Verminderen van angst.
– Leren samenwerken/ samenspelen.

Gym Extra is bedoeld voor leerlingen die op een of meerdere motorische gebieden uitvallen, maar ook kinderen met een verminderd zelfvertrouwen, sociaal-emotionele achterstand en/of overgewicht kunnen deelnemen.

In het kort:
Wat                   : Gym Extra lessen
Waar                 : Gymzaal aan de Stijkelstraat 2a in Heemskerk
Wanneer           : Elke woensdag (m.u.v. schoolvakanties).
Voor wie           : Kinderen uit groep 1 t/m 6, die in Heemskerk op school zitten.
Tijd                    : 13.45-14:30u – groep 1/2, 14:30-15:15u – groep 3/4 en
15:15-16:00u – groep 5/6.
Kosten               : Gratis
Door                  : Vakleerkracht bewegingsonderwijs met specialisme motorische remedial teaching.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Team Sportservice via telefoonnummer: 0251-254740 of e-mail Kennemerland@teamsportservice.nl