HomeAdvisering sport en school (Zandvoort)

Advisering sport en school (Zandvoort)

Sportservice versterkt en verbindt sport en bewegen op en rond school. Kinderen moeten dagelijks voldoende gevarieerde speel- en bewegingsmogelijkheden krijgen, zodat zij een leven lang een gezonde leefstijl aannemen en hun talenten ontdekken en benutten. Bewegen en leren zijn met elkaar verbonden. Er is extra aandacht voor het in beweging krijgen van kwetsbare groepen en het informeren en betrekken van ouders.

Sportservice is actief op 5 van de 6 basisscholen. De combinatiefunctionaris is in gesprek met directies en vakleerkrachten, waarbij verbinding tussen school, Sportservice en de gemeente een punt van aandacht is. Vooralsnog is het belangrijk dat iedereen weet hoe de taken verdeeld zijn en wat iedereen (directies, vakleerkrachten en combinatiefunctionaris/consulent bewegingsonderwijs) van elkaar mag verwachten. Hier moeten goede afspraken over worden gemaakt. Elke school heeft verschillende wensen waar de combinatiefunctionaris/consulent bewegingsonderwijs passende oplossingen

voor kan bieden. Aandacht gaat uit naar bewegen in de onderbouw/groep 1-2, binnen/buitenschoolse sportactiviteiten, kennis/bewustzijn sport en bewegen bij leerlingen, ouders en leerkrachten en buiten spelen.