Thema avond Sport en Sociaal domein: goede voorbeelden sessie

De sport- en beweegsector kan een belangrijke bijdrage leveren aan de maatschappij. De sportvereniging als ontmoetingsplek zorgt voor sociale binding en participatie. Sport en bewegen kan mensen letterlijk bewegen naar werk.  Sport en bewegen is gezond. Het verlaagt de kans op aandoeningen, sociaal isolement en sociaal-emotionele klachten.

De verbinding met partners in het sociaal domein creëert voor de sport- en beweegsector zelf ook grote voordelen: het biedt een voedingsbodem voor de continuïteit van de sportvereniging, onder andere door aanwas van nieuwe leden (sportend of als vrijwilliger actief) uit nieuwe doelgroepen en de positieve effecten van samenwerking met maatschappelijke partners uit bijvoorbeeld onderwijs, zorg en welzijn.

Tijdens de thema avond worden een aantal goede voorbeelden van samenwerkingen tussen sportverenigingen en maatschappelijke partners gepresenteerd.

Aanmelden: hhabers@teamsportservice.nl