Thema avond financiën: nieuwe wet BTW vrijstelling + verloning

Team Sportservice Heemstede-Zandvoort organiseert op 19 februari een thema avond over de compensatie voor sportverenigingen naar aanleiding van de verruiming van de BTW-sportvrijstelling. Deze regeling wordt van kracht vanaf 1 januari 2019. Naast dit actuele onderwerp staat ook ‘verlonen’ op het programma. Doelgroep van de avond zijn penningmeesters van sportverenigingen.

BTW vrijstelling voor sportverenigingen

In 2017 werd duidelijk dat de wet omtrent de BTW-sportvrijstelling ging veranderen. De vrijstelling houdt in dat clubs (en stichtingen, officieel omschreven als organisaties zonder winstoogmerk) op bepaalde diensten richting leden geen btw hoeven te heffen. Dit om sportdeelname te stimuleren. Deze vrijstelling wordt vanaf 2019 anders geïnterpreteerd. De wijziging van de btw-sportvrijstelling is nadelig voor gemeenten en andere exploitanten van sportaccommodaties, omdat het recht op aftrek van btw vervalt. Om deze nadelen op te vangen zijn er twee subsidieregelingen in het leven geroepen. Een expert van Team Sportservice zal verenigingen tijdens de thema avond bijpraten over de laatste ontwikkelingen rondom deze wetswijziging.

Verlonen

Een adviseur van Sportkader Nederland leert de aanwezigen tot slot alles over het uitbetalen van vrijwilligers en medewerkers. Dit kan via een vrijwilligersvergoeding, via een IB 47 formulier, als ZZP’er of door mensen in loondienst te nemen. Wat de voor- en nadelen zijn, is u na deze avond duidelijk.

Aanmelden

De thema avond is toegankelijk voor verenigingen uit Zandvoort. Aanmelden is noodzakelijk en kan bij Hubert Habers: hhabers@teamsportservice.nl.