HomeWorkshop verantwoord alcoholgebruik op de vereniging

Workshop verantwoord alcoholgebruik op de vereniging

Schenkt u alcohol in uw kantine? Worstelt u met de handhaving hiervan? Sinds 1 januari 2014 is de Drank- en Horeacwet (DHW) van kracht, waarin het verboden is alcoholische dranken te verkopen aan minderjarigen. Sportverenigingen zijn verplicht zich hieraan te houden!

Ons aanbod

Het kennen van de wet en er naar handelen is vaak een complexe kwestie voor vrijwilligersorganisaties. Team Sportservice helpt u graag op weg: in één avond zetten we de DHW (weer) bij u op de kaart. Aan de hand van een kleine workshop onder leiding van Nico van der Lely – kinderarts en expert op het gebied van jeugd en alcohol – kijken we naar de rol van de vereniging, uw gezette stappen en gewenste samenwerkingspartners.

Team Sportservice organiseert in samenwerking met het NOC*NSF een korte, praktische en resultaatgerichte cursus van één avond om ook uw vereniging handvatten te bieden voor verantwoord alcoholgebruik. De wet wordt gehandhaafd en indien bij controles de vereniging niet voldoet aan haar verplichtingen, zijn de boetes fors.

Heeft u interesse?

Bij voldoende interesse organiseert Team Sportservice Haarlemmermeer de cursus bij u in de regio. Voor deelname aan de cursus Verantwoord Alcoholgebruik vraagt Team Sportservice geen eigen bijdrage. De cursus vindt plaats in het najaar 2018 in de regio Haarlemmermeer.

Graag vernemen wij vóór 30 april 2018 via het interesseformulier of uw sportvereniging interesse heeft om deze cursus te volgen:

Geef hier uw interesse aan voor de workshop ‘verantwoord alcoholgebruik’.

Team Sportservice neemt vervolgens contact met u op. Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact op via e-mail of 023 – 205 55 00.