HomeSubsidieregelingen verenigingen

Subsidieregelingen verenigingen

Sportimpuls

De Sportimpuls is een subsidieregeling die lokale sport- en beweegaanbieders financieel ondersteunt bij de opzet van activiteiten die ze ondernemen om meer mensen langdurig te laten sporten en bewegen. Deze activiteiten bestaan uit het opstarten en aanbieden van sportaanbod voor mensen die niet of nauwelijks sporten en bewegen of dreigen te stoppen met sporten en bewegen.

Gemeentelijke subsidie

Voor activiteiten die te maken hebben met sport, cultuur of maatschappelijk welzijn is het mogelijk om een subsidie aan te vragen bij de Gemeente Haarlemmermeer.