HomeFamily Fit

Family Fit

Family Fit is een programma waarbij jongeren werken aan een gezond gewicht en een gezondere leefstijl. Door wekelijks  sportaanbod met begeleiding en opdrachten, wordt er duurzaam gewerkt aan een sportieve leefstijl.

Doel

Het doel van Family Fit is om jongeren kennis te laten maken met verschillende sporten en gezonde voeding. Plezier en duurzaamheid staat hierbij voorop.

De lessen

De wekelijkse lessen Family Fit bestaan uit verschillende onderdelen. Tijdens bijeenkomsten over voeding en gedrag begeleiden docenten de jongeren en hun ouders. Gedurende het gehele schooljaar fitnessen de deelnemers een keer per week en starten ze met de Eurofittest om de conditie, kracht, lenigheid en stabiliteit in kaart te brengen. Deze wordt maandelijks herhaald om de vorderingen bij te houden. Daarnaast zijn er sportoriëntatielessen waarbij de jongeren samen met andere Family Fit-deelnemers kennis maken met verschillende sporten. Ook volgen de deelnemers
gedurende het jaar meerdere kookworkshops. De ouders hebben een belangrijke rol binnen het programma. Zij ondersteunen de kinderen en nemen actief deel aan de gezamenlijke sportlessen en ouderbijeenkomsten die worden georganiseerd. De gezamenlijke inzet van ouders/verzorgers en
kind zorgt er voor dat jongeren na negen maanden (weer) vol zelfvertrouwen sporten en bewegen.

Aanmelden Family Fit

Inmiddels hebben veel jongeren, met succes en geweldige resultaten, meegedaan aan Family Fit. De lessen vinden plaats op dinsdag van 17.00 – 18.00 uur bij Basic Fit Arnolduspark en op donderdag van 17.00 – 18.00 uur bij PhysIQ.

Heeft jouw kind interesse? Mail de coördinator Family Fit van Team Sportservice Haarlemmermeer. De eigen bijdrage aan dit project is € 30,- per maand.