HomeNieuwsSportservice Haarlemmermeer presenteert jaarverslag nieuwe stijl

Sportservice Haarlemmermeer presenteert jaarverslag nieuwe stijl

Sportservice Haarlemmermeer heeft onlangs haar jaarverslag 2015 gepresenteerd. Dit is een speciale editie want in mei 2015 bestond Sportservice Haarlemmermeer precies 10 jaar. In die jaren heeft Sportservice zich ontwikkeld tot een slagvaardige organisatie in Haarlemmermeer en omstreken die bijdraagt aan het plezier en het geluk van haar bewoners.

Sportservice is in de afgelopen jaren uitgegroeid van een uitvoeringsorganisatie, naar een organisatie die naast het uitvoeren van sport en bewegen ook inwoners, verenigingen, scholen, gemeente en andere organisaties ondersteunt met raad en daad op sportief gebied.

De samenleving verandert en Sportservice verandert mee
Nederland, en dus ook de gemeente Haarlemmermeer, hervormt op vele terreinen. De samenleving verandert van een verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving. Dat betekent dat mensen in staat worden geacht om problemen zelf op te lossen of een beroep te doen op hun netwerk als dat zelf niet lukt. Pas in laatste instantie kan gebruik gemaakt worden van individuele of collectieve voorzieningen van de gemeente. De afgelopen jaren heeft Sportservice deze ontwikkelingen nauwlettend gevolgd en de werkwijze daar continu op afgestemd. Onder het motto ‘Van uitvoering naar coaching’ werden steeds min¬der activiteiten georganiseerd door Sportservice zelf, maar werd het netwerk in wijk en kern benut en werd aangesloten bij de eigen kracht en het (zelf)organiserend vermogen van bewoners, verenigingen en maatschappelijke organisaties.

Werkwijze Sportservice
De laatste jaren is de werkwijze van Sportservice gericht op twee sporen. Het eerste spoor heeft als doel het versterken van de basisinfrastructuur voor sport en bewegen in de hele Haarlemmermeer. Daarbij staan de programma’s Sport en School, Verenigingsondersteuning en Sportloket centraal. Vanuit deze programma’s schenkt Sportservice specifiek aandacht om alle inwoners, scholen, verenigingen en andere organisaties te ondersteunen bij het versterken van hun rol binnen de sociale basisinfrastructuur*.
Het tweede spoor is de extra ondersteuning in de sport-prioritaire wijken en kernen, die zijn aangewezen door de ge¬meente: Getsewoud, Graan voor Visch, Overbos, Rijsenhout en Zwanenburg. Hierin staan de kwetsbare doelgroepen en problematiek in de specifieke wijken/kernen centraal. In dit wijkgerichte werken zijn alle programma’s geïntegreerd en coördineert de buurtsportcoach, die een belangrijke netwerkfunctie uitoefent, alle inzet in de wijk. Hierdoor heeft Sportservice een significante bijdrage kunnen leveren aan het vergroten van de sportparticipatie in deze wijken en kunnen inspelen op de behoeften van inwoners en organisaties.

Nieuwe stijl
Het jaarverslag heeft een volledig nieuwe opmaak gekregen en is modern, compact en geeft een helder overzicht van alle mooie projecten die in 2015 zijn gerealiseerd. Een overzichtelijk, makkelijk leesbaar document zodat iedereen kan zien waar Sportservice Haarlemmermeer voor staat en wat ze betekent voor de inwoners van de Haarlemmermeer. Het jaarverslag is hier te downloaden.* Onder de sociale basisinfrastructuur wordt verstaan: Het geheel van algemeen toegankelijke organisaties, diensten, voorzieningen en betrekkingen die het mogelijk maakt dat mensen in redelijkheid in sportieve verbanden kunnen leven en participeren in de samenle¬ving. (gebaseerd op Meer voor Elkaar, gemeente Haarlemmermeer).
 

0
YOUR CART
  • No products in the cart.