HomeNieuwsOndertekening Lokaal Preventieakkoord Gezond & Meer

Ondertekening Lokaal Preventieakkoord Gezond & Meer

Een gezonde en vitale samenleving realiseren in Haarlemmermeer. Dat is wat de partners en de gemeente voor ogen hebben met het Lokale Preventieakkoord. Het is een akkoord waarbij het belang van gezond eten en drinken, sporten en bewegen, en het beschikbaar stellen van informatie centraal staat. Het woord preventie slaat op informeren, beweegaanbod op maat bieden en inwoners wijzen op gezonde alternatieven voor bijvoorbeeld snacks of maaltijden.

Onder de naam ‘Gezond & Meer’ worden de talrijke initiatieven uitgedragen en het platform ‘Meer voor Elkaar’ wordt ingezet als ‘community’ voor de thema’s. Elke partner communiceert bovendien via de eigen kanalen en gebruikt ook het Meer voor Elkaar logo.

Wethouder Fouad Sidali: “Het is belangrijk dat inwoners zich fit en gezond voelen, kunnen sporten of bewegen en dat we een vitale samenleving creëren. Dankzij onze instellingen, zorg- en sportpartners, ondernemersnetwerken en initiatieven op het gebied van gezond eten, drinken en bewegen hebben we een preventieakkoord kunnen sluiten. Daar ben ik blij mee. Samen gaan we een gezonde leefstijl bevorderen door bijvoorbeeld aandacht te geven aan de effecten van roken, overgewicht of overmatig alcoholdrinken. Zonder vingerwijzing, want een inwoner bepaalt zelf wat hij of zij van het leven maakt. Wel kunnen we mensen laten kiezen uit gezonde andere opties. Ook sporten en bewegen blijft belangrijk. We hebben al het lokale sportakkoord en tal van initiatieven die er naadloos op aansluiten. Samen met onze partners maken wij van ‘Gezond & Meer’ een succes!”

Ondertekening

Het Lokale Preventieakkoord Haarlemmermeer is op 17 mei 2021 ondertekend door:

Stichting Maatvast, Sportfondsen en SKWA, Brijder, MeerBusiness Haarlemmermeer & Schiphol, Het Cultuurgebouw, Mantelzorg&Meer, MeerWaarde, Zorg en Zekerheid, Team Sportservice Haarlemmermeer, Participatieraad Haarlemmermeer, Gezondheidscentra Haarlemmermeer, Zorggroep Haarlemmermeer, JOGG-Haarlemmermeer, Nova College campus Haarlemmermeer, Stichting Kinderopvang Haarlemmermeer (SKH), Prezens, MEE, The Pando Network en gemeente Haarlemmermeer.

Het preventieakkoord haakt aan op bestaande onderwerpen, zoals het Sportakkoord ‘Heel Haarlemmermeer samen in beweging’, Een tegen Eenzaamheid, Gezonde Jeugd, Gezonde Toekomst (nieuwe slogan van JOGG), Lokale educatieve agenda met speerpunten gezonde school/kind en kansengelijkheid, het beweegaanbod van Sportservice Haarlemmermeer en nog veel meer. Het is een breed pakket aan initiatieven om gezondheid en welzijn voor de inwoners van Haarlemmermeer te bevorderen.

Samen zetten we ons in voor onze inwoners en een gezonde, vitale samenleving.

0
YOUR CART
  • No products in the cart.