HomeNieuwsNawoord van sportformateur Paul Duijvestijn 

Nawoord van sportformateur Paul Duijvestijn 

De sport in Haarlemmermeer van binnenuit versterken én de sport benutten voor bredere maatschappelijke doelen: dat is de ambitie van het Lokaal Sportakkoord Haarlemmermeer, een gezamenlijk actieplan van de driehoek sport, maatschappelijke organisaties en de gemeente. Tijdens het Sportcafé op vrijdag 31 januari 2020 bleek het met de energie wel goed te zitten. De eerste ideeën voor het Sportakkoord werden verkend, getoetst en verdiept. Vervolgens zijn zogeheten kopgroepen, met daarin vertegenwoordigers vanuit genoemde driehoek, enthousiast aan de slag gegaan met de verdere uitwerking van de plannen.  

En toen brak de coronacrisis uit. Het maatschappelijk leven staat grotendeels stil. Dat geldt ook voor de sport. Een rondje hardlopen of fietsen en wat opdrukken thuis, daar houdt het wel zo’n beetje mee op. Alle reden dus om het lokaal Sportakkoord tot nader orde uit te stellen, zou je denken. Maar dat was buiten de actiegerichtheid van de betrokkenen in Haarlemmermeer gerekend.  

En dus ligt er nu, ondanks alles, toch een lokaal Sportakkoord met mooie plannen. Plannen die bewust niet in beton zijn gegoten, maar die ruimte laten om nog nader in te vullen. In antwoord op vragen als: Hoe kunnen sportaanbieders zich voorbereiden op de anderhalve meter maatschappij? Hoe mensen juist nu verleiden om in hun eigen leefomgeving te bewegen? Wat kan sport bijdragen in deze tijden van social distancing, waarin eenzaamheid op de loer ligt? En welke creatieve oplossingen zien sportaanbieders en maatschappelijke partners zelf voor de maatschappelijke uitdagingen die op ons afkomen? 

Het Sportakkoord Haarlemmermeer vormt dus een goede basis, waar de kopgroepen mee verder gaan. Daarbij zullen zij partijen uit het veld (het zogeheten peloton) betrekken en aan elkaar verbinden, zonder ze te overvragen. Naar verwachting zal het aanjaagbudget, dat het ministerie van VWS beschikbaar stelt voor alle mooie plannen, in de loop van 2020 beschikbaar komen. De formele aanvraag hiervoor is, samen met dit Sportakkoord, inmiddels ingediend. 

Met het verschijnen van het Sportakkoord zit mijn rol als sportformateur erop. Met veel vertrouwen geef ik het stokje over aan de genoemde kopgroepen. In het Lokaal Sportakkoord zelf kunt u lezen welke goede mensen in deze kopgroepen zitting hebben. Wendt u zich vooral tot hen als u, op een of meer van de actiethema’s, goede ideeën heeft of iets kunt toevoegen!  

Rest me u allen – van sportaanbieders tot maatschappelijke organisaties tot gemeente – veel succes te wensen bij alle vervolgstappen om met sport het verschil te maken, juist in deze tijden! 

Paul Duijvestijn 

0
YOUR CART
  • No products in the cart.