HomeNieuwsInspiratiesessie “Vitale verenigingen in een veranderde samenleving”

Inspiratiesessie “Vitale verenigingen in een veranderde samenleving”

Op donderdagavond 5 november 2015 organiseert Sportservice Haarlemmermeer in samenwerking met de gemeente Haarlemmermeer, het Mulier Instituut en NOC*NSF “de inspiratiesessie “Vitale verenigingen in een veranderde samenleving”.

De gemeente gaat in op de veranderde samenleving, wat dit betekent voor beleidskaders en welke kansen dit sportverenigingen biedt. Het Mulier Instituut licht de resultaten van de Verenigingsmonitor toe, die is uitgevoerd in onze gemeente. Hoe maatschappelijk actief bent u? NOC*NSF geeft aansprekende voorbeelden vanuit de ‘open club-gedachte’ om deze kansen te verzilveren. Vervolgens gaat u met andere verenigingen in gesprek over uw kansen, behoeften en drempels.

Programma
18:00 uur Inloop met koffie, thee en een broodje
18:30 uur Opening en aftrap door de wethouder
18:40 uur Janine van Kalmthout van Mulier Instituut
19:10 uur Hein Veerman van NOC*NSF
19:40 uur Pauze
20:00 uur Ronde tafel gesprekken
21:00 uur Centrale afsluiting met boeiende (kleine) stappen uit de gesprekken
21:15 uur Netwerkborrel

Veranderde samenleving
Beleidskaders voor sportverenigingen worden beïnvloed door de breder onderliggende speerpunten van het nieuwe cluster Samenleving, Sport en Cultuur, welke zijn opgenomen in de nota “Meer voor elkaar”. Deze speerpunten bieden kansen voor sportverenigingen:
 Focus op groepen die onze inzet het hardst nodig hebben, bijvoorbeeld specifieke doelgroepen als allochtonen, dagbesteding of g-sporten.
 Integreren van economische en ruimtelijk-fysieke disciplines in de sociale basisinfrastructuur, bijvoorbeeld “hoe zet ik mijn accommodatie 24/7 in?”.
 Vergroten van vrijwilligerswerk en vrijwillige inzet.
 Bevorderen van bewonersinitiatieven en netwerken.

Open club-gedachte
Een open club is een vereniging waarbij leden, regelmatige bezoekers en buurtbewoners uitgedaagd worden om te sporten en uitgenodigd worden om betrokken te raken en blijven. De vereniging gaat, in samenwerking met externe partijen, gericht aan de slag om activiteiten aan te bieden, die haar hoofdactiviteit versterken. Tijdens deze inspiratiesessie, gaat u met andere verenigingen in gesprek over uw kansen, behoeften en drempels om als vereniging meer open te worden. Elke vereniging, ongeacht aantal leden, binnen- of buitensport, team- of individuele sport, heeft mogelijkheden om (kleine) stappen te zetten in de eigen open club-beweging.

Locatie
SportPlaza De Estafette, Helsinkilaan 1, 2152 KG Nieuw-Vennep

Datum
Donderdagavond 5 november 2015

Deelname is gratisLijkt het u leuk om met andere sportverenigingen uit Haarlemmermeer actief aan de slag te gaan met de ‘open club-gedachte’ en kansen voor uw vereniging? Meld u dan uiterlijk donderdag 29 oktober 2015 aan via Sportservice Haarlemmermeer. Meer informatie? Neem contact op met Yaël Goudsmit  

0
YOUR CART
  • No products in the cart.