HomeNieuwsBeoordelen; is dat echt noodzakelijk in ons vak?

Beoordelen; is dat echt noodzakelijk in ons vak?

Tijdens studiemiddagen komen zo’n 30 actieve vakleerkrachten Lichamelijke Opvoeding (LO) bijeen om de kwaliteit van het bewegingonderwijs naar een hoger niveau te brengen en dat ook te houden! De vakleerkrachten LO nemen deel aan verschillende workshops om met en van elkaar te leren. Sportservice Haarlemmermeer organiseert deze studiemiddagen voor de vakleerkrachten van alle stichtingen in Haarlemmermeer.

Met elkaar naar een hoger doel
Tijdens de studiemiddagen wordt ingespeeld op de actuele thema’s die spelen zoals het passend onderwijs, leerlingvolgsysteem binnen het bewegingsonderwijs etc.. De vakleerkrachten LO hebben veel eigen inbreng en we streven ernaar om met elkaar te komen tot een gemeente brede aanpak met betrekking tot goed kwalitatief bewegingsonderwijs.

Tijdens de studiemiddag op 12 maart met elkaar in discussie
Op de studiedag van 12 maart waren 23 vakleerkrachten LO van de verschillende stichtingen bijeen om met elkaar aan de slag te gaan. De drie thema’s van de studiemiddag van 12 maart waren: beoordelen binnen het bewegingsonderwijs, koppeling met leerlingvolgsysteem bewegingsonderwijs en beoordelen en slacklinen.

Tijdens de workshop: Beoordelen binnen het bewegingsonderwijs zijn de vakleerkrachten in tweetallen aan de slag gegaan met het beoordelen van kinderen tijdens een reguliere gymles van Klavertje Vier.
De ene van het tweetal keek naar het kind en vormde op deze manier een cijfer, de andere vakleerkracht beoordeelde hetzelfde kind aan de hand van een beoordelingsformulier. Na de praktijk zijn we vervolgens met elkaar in discussie gegaan over wat hebben we gezien. Hier kwamen vragen aan voorbij als: Komen de beoordelingen overeen? Moeten we überhaupt beoordelen? Hoe staat het leerlingvolgsysteem bewegingsonderwijs ten opzichte van het beoordelen?
Met elkaar kwamen we tot de conclusie dat het bekijken van het kind nagenoeg hetzelfde cijfer oplevert als beoordeling met een formulier. Het leerlingvolgsysteem bewegingsonderwijs is een volgsysteem en zeker geen beoordelingssysteem en kan heel goed gebruikt worden om docenten en ouders te laten zien waar het kind staat in zijn ontwikkeling.

Het derde deel van de middag werd ingevuld met een workshop slacklinen. De vakleerkrachten hebben eerst eigen vaardigheid geoefend en zijn vervolgens met elkaar aan de slag gegaan om voor verschillende leeftijdsgroepen leuke (en nieuwe) vormen te bedenken.
Kortom een middag waarbij je echt iets mee naar huis kan nemen en dat hebben de vakleerkrachten dan ook gedaan. Genoeg nieuwe stof om over na te denken en toe te passen.

Verder dit schooljaar
Op donderdag 5 juni is de grote studiedag voor de vakleerkrachten LO. Deze is één keer per schooljaar. De thema’s van deze dag moet nog worden vastgesteld, maar we gaan er zeker een goede en leerzame dag van maken.
 

0
YOUR CART
  • No products in the cart.