HomeJeugdsportfonds

Jeugdsportfonds

‘Alle kinderen moeten kunnen sporten!’ is het uitgangspunt van het Jeugdsportfonds. Sporten biedt kinderen een uitlaatklep, de kans te spelen, in contact te komen met andere kinderen, kennis te maken met andere regels en omgangsvormen en stimuleert een goede gezondheid.

Het Jeugdsportfonds biedt sportkansen aan kinderen en jongeren uit gezinnen waar onvoldoende geld is om lid te worden van een sportvereniging. Voor die kinderen betaalt het Jeugdsportfonds de contributie en in bepaalde gevallen de sportattributen.

Ouders/verzorgers kunnen niet rechtstreeks een aanvraag indienen bij Jeugdsportfonds. Dit kan alleen gedaan worden door een intermediair. Denk hierbij aan een leerkracht (basis- en middelbare school), jeugdhulpverlener, schuldhulpverlener, sportbuurtcoach, huisarts of een maatschappelijk werker.

Sportservice provincie Utrecht zorgt voor de provinciale uitrol bij de gemeenten van Jeugdsportfonds provincie Utrecht. En regelt de afhandeling van de aanvragen voor Jeugdsportfonds provincie Utrecht, Jeugdsportfonds Noord-Holland en Jeugdsportfonds Amsterdam.

Gemeenten

De volgende gemeenten in de regio ’t Gooi zijn aangesloten bij het Jeugdsportfonds: Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren.

Meer informatie

Op de website van het Jeugdsportfonds vindt u meer informatie over wanneer u in aanmerking komt voor een bijdrage, de grote van het bedrag, welke sporten mogelijk zijn, hoe en waar u een aanvraag kan indienen.