HomeNieuwsCreatieve oplossingen voor bewegen in en om het onderwijs

Creatieve oplossingen voor bewegen in en om het onderwijs

Wat voor effect heeft bewegen op de leerprestaties en gezondheid van kinderen? En hoe zorgen we voor kwalitatief goed bewegingsonderwijs? Op woensdag 18 mei vond de provinciale inspiratiesessie ‘Bewegen in en om het onderwijs’ plaats in West-Friesland. Meer dan 100 professionals uit het sport- en onderwijsveld en het landelijke en lokale bestuur deelden kennis en ervaringen met elkaar over voldoende dagelijkse beweegmomenten voor kinderen en de inzet van een bevoegde (vak)leerkracht bewegingsonderwijs.

Waarom deze inspiratiesessie?
Doel van de inspiratiesessie was kwalitatieve informatie verzamelen. Het ministerie van OC&W heeft samen met de PO-Raad afgesproken dat elke leerling op de basisschool minimaal 2 lesuren bewegingsonderwijs -gegeven door een bevoegde (vak) leerkracht- krijgt. Welke uitdagingen kom je daarbij tegen en wat zijn de beste oplossingen? En hoe kunnen gemeenten, scholen en sportorganisaties samen zorgen dat kinderen dagelijks een uur bewegen?Bewegen: Pokon voor je brein
Het belang van een uur bewegen per dag werd tijdens de inspiratiesessie onderstreept door Dr. Amika Singh van VU medisch centrum Amsterdam en projectleider SMART MOVES! In haar lezing ‘Bewegen en cognitie op school’ benadrukte zij de positieve effecten van bewegen voor de gezondheid van kinderen en de ontwikkeling van de hersenen. Haar boodschap: “Meer bewegen op school gaat verder dan bewegingsonderwijs. Dagelijks bewegen is Pokon voor je brein.”
Interactieve workshops
Professionals uit het werkveld, van wethouders en ambtenaren tot schoolbesturen, directeuren, leerkrachten en buurtsportcoaches deelden kennis en ervaringen met elkaar tijdens de interactieve workshops. Er kwam onder andere naar voren dat het aanstellen van een bevoegde leerkracht bewegingsonderwijs alleen niet voldoende is. Sport- en beweegbeleid dient breed in de school te worden gedragen en verankerd. De gemeente Haarlemmermeer werd als goed voorbeeld genoemd. Gemeente, onderwijs en sport werken samen vanuit één visie. Bijna alle scholen hebben een vakleerkracht bewegingsonderwijs in dienst die meer doet dan alleen gym geven. Met ondersteuning van de consulenten bewegingsonderwijs van Sportservice zorgen zij voor het totale sport- en beweegbeleid op school. Denk anders
Dagvoorzitter Johan Wakkie sloot de inspiratiesessie af met een oplossing voor één van de grootste uitdagingen, het tekort aan accommodatie voor beweegmomenten. “Denk anders en zoek het dichtbij. Zoals een theater of dorpshuis waar je een heel dagdeel terecht kunt. Niet alleen om te bewegen, maar ook voor de lessen rekenen en taal. Dan halen en brengen ouders hun kinderen die dag niet naar school, maar naar een hele andere locatie.”