7 november Btw & Verlonen in de Sport

Vooraankondiging Thema-avond Verlonen in de Sport

Tijdens thema-avond op 7 november praten we jou graag bij over de compensatieregeling voor sportverenigingen naar aanleiding van de verruiming van de btw-sportvrijstelling. Daarnaast wordt je geïnformeerd over de veranderende wet- en regelgeving rondom vrijwilligersvergoedingen en de voor- en nadelen van verschillende manieren waarop sportverenigingen hun vrijwilligers en medewerkers kunnen uitbetalen.

Btw-vrijstelling voor sportverenigingen

De btw-sportvrijstelling maakt het mogelijk dat sportverenigingen op bepaalde diensten richting leden geen btw hoeven te heffen. Met ingang van 1 januari 2019 wordt deze regeling anders geïnterpreteerd. Dit leidt voor veel verenigingen tot een financieel nadeel. Ter compensatie is er daarom vanaf 2019 jaarlijks een subsidiepot van 87 miljoen beschikbaar. Bestemd voor het ontwikkelen en in stand houden van sportaccommodaties. Graag praat expert René Oerlemans je op 7 november bij over hoe de subsidieaanvraag voor sportverenigingen praktisch verloopt en welke informatie daarbij van belang is.

Verlonen

Het tweede deel van de avond wordt verzorgd door Dennis Genet van Sportkader Nederland, die ingaat op het onderwerp ‘verlonen’. Sportverenigingen kunnen hun vrijwilligers of medewerkers uitbetalen via een vrijwilligersvergoeding of door middel van een IB 47 formulier. Ook kunnen er ZZP’ers in de arm worden genomen of kunnen verenigingen mensen in loondienst nemen. Wanneer is welke optie verstandig? Wat zijn de voor- en nadelen? Op die vragen krijg je een antwoord.

Aanmelden en meer informatie

Aanmelden voor de bijeenkomst kan binnenkort via de website, houd deze dus goed in de gaten! Heb je nog vragen, neem dan contact op met Eduard van Winsen van Team Sportservice ’t Gooi via 06 534 798 74 of evanwinsen@teamsportservice.nl.