HomeVoor jouOnderwijs

Onderwijs

Bewegen op school heeft een positief effect op de fysieke ontwikkelingen van leerlingen en hun fitheid, maar ook op leerprestaties. De medewerkers van Team Sportservice Den Helder adviseren scholen over het stimuleren van een gezonde leefstijl bij leerlingen. Daarnaast organiseren wij diverse sport- en beweegprojecten en activiteiten voor scholen, zoals bijvoorbeeld de schoolsporttoernooien en sportdagen. Ook voor advies over en de inzet van vakleerkrachten in het bewegingsonderwijs ben je bij Team Sportservice aan het goede adres.

Bewegingsonderwijs

Bewegingsconsulenten van Team Sportservice Den Helder verzorgen het bewegingsonderwijs voor een aantal basisscholen binnen de gemeente Den Helder. De school kan de bewegingsconsulent in overleg ook inzetten om de Motorische Remedial Teaching te verzorgen.

Waarom een bewegingsconsulent op uw school?

  • de school hoeft de bewegingsconsulent geen aanstelling te bieden
  • financieel bent u als school maar deels verantwoordelijk voor de bewegingsconsulenten
  • het betekent een directe kwaliteitsverbetering van het bewegingsonderwijs
  • het is een laagdrempelige manier om schoolsport een impuls te geven
  • de bewegingsconsulent zorgt voor een verbinding tussen de binnen- en buitenschoolse sport- en beweegactiviteiten

De werkwijze
De gymlessen worden gegeven volgens de Gympedia methode. Gympedia is een complete methode voor beweeglessen op school, ontwikkeld door èn voor vakleerkrachten in het primair onderwijs. Het is een digitale lesmethode waar ieder kind (groep 1 tot en met 8) op een veilige manier aan kan deelnemen en waarbinnen de leerkrachten veel handelingsvrijheid hebben. Bewegen volgens Gympedia geeft motorisch vaardige, fitte en sociaal-emotioneel stabiele kinderen die een leven lang blijven sporten. Voor meer informatie over het inzetten van een bewegingsconsulent op jouw school neem dan contact op met één van de medewerkers van Team Sportservice Den Helder.

Combinatiefunctionaris en de buurtsportcoach

Het ministerie van OCW en het ministerie van VWS stellen vanaf 2008 gelden beschikbaar om in Nederland eind 2012 minimaal 2500 fulltime combinatiefunctionarissen aan te stellen. Een combinatiefunctionaris en de buurtsportcoach is in dienst bij één werkgever, maar is werkzaam voor twee of meer sectoren. Werken binnen de school, de sportvereniging en/of cultuur wordt gecombineerd. De combinatiefunctionaris en/of de buurtsportcoach geeft een extra stimulans op het gebied van sport en bewegen. Zowel tijdens, tussen en na schooltijd. Hij versterkt de verbinding en samenwerking tussen de scholen en de sportverenigingen. Ook behoort het zorgen voor een gevarieerd sportaanbod, zowel binnen als buiten schooltijd tot de taken van de combinatiefunctionaris en/of de buurtsportcoach.

Sport en bewegen in de wijk

Vanuit Team Sportservice Den Helder trachten wij zoveel mogelijk sportverenigingen, basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs samen te laten werken. Leerlingen krijgen de kans om kennis te maken met diverse sport(en) door kennismakingslessen te volgen bij de sportverenigingen naar keuze. Op deze manier oriënteren jeugd en jongeren zich op sportgebied en worden zij gestimuleerd om lid te worden van een vereniging. De programma’s vormen een onderdeel van de impuls brede scholen, sport en cultuur. Binnen Sportservice Den Helder zijn combinatiefunctionarissen en sportbuurtcoaches aanwezig. Zij verzorgen onder andere de gymlessen op basisscholen en sportstimuleringsprogramma’s voor de jeugd.

In samenwerking met basisscholen kunnen de leerlingen onder andere deelnemen aan activiteiten als ATB clinics, racefiets clinics, schooljudo, surfen, golf en tennis. Tijdens deze door Sportservice Den Helder gecoördineerde activiteiten krijgen leerlingen les van bevoegde instructeurs van de sportorganisaties en verenigingen en er worden vervolgprogramma’s opgesteld.

Voorop staat dat we samen met de inwoners van de Gemeente Den Helder willen werken aan betrokkenheid om een fijne en sociale leefomgeving te creëren waar iedereen zijn vrije tijd zinvol kan besteden. Wil je ook graag deelnemen of heb je zelf leuke ideeën en plannen voor nieuwe activiteiten? Neem dan contact met ons op of bel het speciale telefoonnummer voor onderwijs: 088 – 203 73 53.